Droga przez … Biało(mękę)?

Szlaki komunikacyjne są zakorkowane, a komunikacja miejska z powodu braku dróg nie jest w stanie zapewnić kompleksowej obsługi wszystkim osiedlom na Zielonej Białołęce. Niska przepustowość ulic związana z ich złym stanem technicznym sprawia, że korki tworzą się już na wyjazdach z osiedli. Więcej w materiale: mieszkaniec.pl

Trasa Armii Krajowej

Przebudowa trasy AK wraz z przemianowaniem jej na trasę ekspresową S-8 miała być panaceum na usprawnienie ruchu kołowego pomiędzy dwoma brzegami Wisły w tym rejonie Warszawy. Niestety dosyć szybko przekonaliśmy się, że wąskim gardłem stał się odcinek pomiędzy Wisłostradą, a ul. Słowackiego. W związku z powyższym radny naszego stowarzyszenia Wojciech Tumasz wystosował pismo do Ministra […]

Taksówki Warszawskie – druga strefa dla Białołęki?

Strefa taxi została wyznaczona kilka lat temu kiedy nie było jeszcze wielu nowych dróg i osiedli. Jako przykład podaję ulicę Kartograficzną. Jest to droga dojazdowa do ogromnych osiedli Lewandów Park I, II, III, domków jednorodzinnych i Białołęckiego Ośrodka Kultury. W najbliższym czasie powstanie też ul. Sieczna, która według miasta też będzie w 2 strefie. To […]

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress