Trasa Armii Krajowej

Przebudowa trasy AK wraz z przemianowaniem jej na trasę ekspresową S-8 miała być panaceum na usprawnienie ruchu kołowego pomiędzy dwoma brzegami Wisły w tym rejonie Warszawy. Niestety dosyć szybko przekonaliśmy się, że wąskim gardłem stał się odcinek pomiędzy Wisłostradą, a ul. Słowackiego.
W związku z powyższym radny naszego stowarzyszenia Wojciech Tumasz wystosował pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, w którym po raz kolejny zwraca się z prośbą o zmianę organizacji północnego odcinka S-8.

Post Author: Redaktor