Zarząd

Izabella Adamczewska

Zastępca Prezesa

Dariusz Olszewski 

Zastępca Prezesa

Ewa Lewandowska

Sekretarz

Agnieszka Folęga

Członek Zarządu

Dariusz Oskar Staciwa

Członek Zarządu

Kinga Mazurek

Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Joanna Rabiczko – przewodniczący

Anna Tkaczuk – sekretarz

Mateusz Senko – członek

Jacek Zabylski – członek