Zarząd

Jan Mackiewicz

Zastępca Prezesa

Dariusz Olszewski 

Zastępca Prezesa

Dariusz Oskar Staciwa

Członek Zarządu

Kinga Mazurek

Członek Zarządu

Ewa Lewandowska

Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Joanna Rabiczko – przewodnicząca

Kamil Chmielewski – członek

Mateusz Senko – członek

Michał Zaborowski – członek