Władze

ZARZĄD:

1. Jan Mackiewicz – prezes
2. Izabella Adamczewska – wiceprezes
3. Dariusz Olszewski – wiceprezes
4. Ewa Kierasińska-Siwkiewicz – sekretarz
5. Agnieszka Adamowicz- skarbnik
6. Anna Dragan-Babraj – członek zarządu
7. Krzysztof Nitek – członek zarządu

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Anna Chmielewska – przewodniczący
2. Marlena Dziewit – sekretarz
3. Piotr Babraj – członek
4. Patryk Król – członek