Droga przez … Biało(mękę)?

Szlaki komunikacyjne są zakorkowane, a komunikacja miejska z powodu braku dróg nie jest w stanie zapewnić kompleksowej obsługi wszystkim osiedlom na Zielonej Białołęce. Niska przepustowość ulic związana z ich złym stanem technicznym sprawia, że korki tworzą się już na wyjazdach z osiedli.

Więcej w materiale: mieszkaniec.pl

Post Author: Redaktor