Pakiet Drogowy

Stowarzyszenie Razem dla Białołęki na bieżąco prowadzi działania mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Przeprowadziliśmy z mieszkańcami serię konsultacji, by dokładnie poznać ich potrzeby i oczekiwania. Wynikiem tych działań jest zbiór wniosków – PAKIET DROGOWY, który został przedstawiony na posiedzeniu Komisji Planu i Budżetu, jak również został przekazany właściwym jednostkom. Na terenie Dzielnicy Białołęka istnieje […]

Marszałek wspiera mieszkańców Białołęki

Mieszkańcy Białołęki od dawna podnoszą kwestię niewłaściwie przeprowadzonej modernizacji  linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia na odcinku przebiegającym przez dzielnicę. Zaniechania szczególnie widoczne są w zakresie ochrony mieszkańców przed hałasem, przed negatywnymi wibracjami gruntu pochodzącymi od nieodpowiedniego wykonania podbudowy torów oraz niefunkcjonalnym wykonaniem  wiaduktów kolejowych w Choszczówce i Płudach. Od wielu lat w sprawach spornych […]

Sieczna

Inwestycja dzielnicowa – Sieczna – nie przestaje zaskakiwać. Piętrzących się problemów i przeciwności losu nie ma końca. Najnowsze decyzje Zarządu Dzielnicy pozbawiają złudzeń, a mieszkańcy nie kryją rozgoryczenia. Sieczna miała być gotowa w tym roku, jak się okazuje, będzie za ok. dwa lata i to tylko we fragmencie. Zarząd Dzielnicy Białołęka w projekcie Wieloletniej Prognozy […]

Czy Zielonej Białołęce grozi powódź?

Rzeka Długa, zwana też Kanałem Markowskim lub jeszcze inaczej Zązą, ma zazwyczaj niski poziom, ale w czasie obfitych opadów lub wiosennych roztopów potrafi znacznie wezbrać, przesączać wały, a nawet je przerwać. Stanowi to spore zagrożenie dla znacznej części  tzw. Zielonej Białołęki, która posadowiona jest na terenach zalewowych. Zagrożone zalaniem są domy jednorodzinne, ale także niektóre […]

Pakiet oświatowy – Razem dla Białołęki

Realizację inwestycji oświatowych w naszej dzielnicy, można spokojnie określić mianem katastrofalnej. Zarząd Dzielnicy odstąpił od umowy na budowę pięciu placówek oświatowych, w tym szkół przy ulicy Myśliborskiej i Warzelniczej. Była to raczej konieczna decyzja, z uwagi na fakt, że wykonawca firma Dorbud S.A. stała na krawędzi bankructwa oraz nie wywiązywała się z zawartych zobowiązań. Kłopoty […]

ul. Topolowa

Na wczorajszej sesji Klub Razem dla Białołęki na wniosek mieszkańców złożył stanowisko w sprawie konieczności wykonania końcowego odcinka ul. Topolowej. Wyżej wymienione stanowisko zostało jednomyślnie przyjęte przez Radę Dzielnicy Białołęka.

Trasa Armii Krajowej z nową organizacją ruchu?

Od ponad 4 lat radny Wojciech Tumasz wskazuje na konieczność wyznaczenia czterech pasów ruchu na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej po jej przebudowie do drogi ekspresowej (S8). Wnioskowana zmiana spowoduje redukcję kosztów społecznych z dnia na dzień przy niewielkim nakładzie środków. Liczymy, że postulowana zmiana niebawem zostanie wdrożona. Foto: Adrian Grycuk

Wody deszczowe na działkach drogowych

W dniu 29.11.2017 r. radna Mariola Olszewska zwróciła się do Zarządu Dzielnicy z interpelacją, w której prosiła o wnioski pokontrolne i wykaz kontrolowanych nieruchomości w związku z Komunikatem Zarządu Dzielnicy z dnia 25.10.2017 r. dotyczącym rozpoczęcia kontroli nieruchomości w zakresie kierowania wód deszczowych na działki drogowe. Z odpowiedzi na wniosek radnej, możemy wywnioskować, że nic […]

Brak priorytetu dla tramwaju

Brak priorytetu na skrzyżowaniu z Traktem Nadwiślańskim skutkuje podwyższonym zagrożeniem na skrzyżowaniach Światowida z ulicami wewnętrznymi, prowadzącymi do budynków przy Nagodziców i na parking sklepu Lidl. W momencie, gdy tramwaj jadący w kierunku mostu oczekuje przed sygnalizatorem, całkowicie zasłania widoczność kierowcom wyjeżdżającym z parkingu sklepu Lidl oraz skręcającym na ten parking ze Światowida. Ponadto obserwując […]

Park Lewandowski

Dziś Klub Razem dla Białołęki na wniosek mieszkańców złożył stanowisko w sprawie utworzenia parku w rejonie ul. Kartograficznej o nazwie „Park Lewandowski”. Wyżej wymienione stanowisko będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Dzielnicy Białołęka. Jednocześnie zachęcamy do wsparcia inicjatywy mieszkańców i podpisania petycji.    Stan obecny: Działka będąca przedmiotem stanowiska: Przykładowa symulacja zagospodarowania działki w postaci […]

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress