O Nas

fb

Stowarzyszenie Razem Dla Białołęki jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców dzielnicy oraz poszczególnych grup społecznych. W swojej działalności skupia się na otwartości i poszanowaniu wzajemnych relacji. Poprzez swoją działalność chcemy wpływać na rozwój, poprawę jakości życia oraz wizerunek naszej dzielnicy. Chcemy zaproponować szerokie spektrum działań poczynając od działalności w zakresie współpracy z samorządem, wspieranie mieszkańców, inicjowanie i współpracę w zakresie inicjatyw lokalnych ze szczególnym naciskiem na problematykę infrastrukturalną i komunikacyjną, działalność promującą sport, kulturę i historię naszej dzielnicy . Chcemy aby poprzez konsultacje społeczne oraz inne dostępne instrumenty mieszkańcy mogli współdecydować , wyrażać opinie, a w konsekwencji osiągać zamierzone cele.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Jan Mackiewicz – Prezes Stowarzyszenia Razem dla Białołęki, członek Prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.