Stowarzyszenie Razem dla Białołęki w samorządzie

Zarząd Dzielnicy Białołęka

Jan Mackiewicz

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Białołęka

Rada Dzielnicy Białołęka

Klub Radnych Razem dla Białołęki

Wojciech Tumasz

Przewodniczący Klubu Radnych Razem dla Białołęki

Piotr Cieszkowski

Radny Dzielnicy Białołęka

Mariola Olszewska

Radna Dzielnicy Białołęka

Danuta Zaleska

Radna Dzielnicy Białołęka