Kontakt

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady obowiązują  od 25 maja 2018 roku.

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisu http://razemdlabialoleki.waw.pl/   jest Stowarzyszenie Razem dla Białołęki z siedzibą w Warszawie.

2.Administrator danych osobowych, przetwarza dane  na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie  wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści udzielonej zgody.

 3.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługuje:

     – prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

     – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy

     – dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

     – prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

4.W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

5.Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

6.Dane osobowe traktowane są jako poufne i nie będą dostępne  dla osób nieupoważnionych.

 

Tel.: +48 501 745 747

email: stowarzyszenie@razemdlabialoleki.waw.pl

 
 

Aktualne informacje dotyczące działalności naszego stowarzyszenia mogą Państwo znaleźć na naszym Facebook’u – link poniżej

facebookpanorama

Serdecznie zapraszamy.

1 thought on “Kontakt

    Anna Kopańska

    (22 maja 2017 - 08:17)

    Chciałabym podziękować za bardzo udane warsztaty wizażu i stylizacji, zorganizowane w sobotę 20 maja 2017 r. Znalazłam się w gronie 12 uczestniczek, którym prowadząca zajęcia Izabella Adamczewska bardzo profesjonalnie i z wielkim zaangażowaniem pomogła odkryć własny typ kolorystyczny, tak by kolory naszej garderoby, makijażu czy włosów harmonizowały i sprzyjały wydobywaniu atutów własnego wyglądu, a przez to wzmacniały naszą pewność siebie. Co ważne instruktorka potrafiła stworzyć wspaniałą atmosferę. Warsztaty przekształciły się w przemiłe babskie spotkanie, z którego wyszłyśmy z nowymi umiejętnościami, w dobrych humorach i upiększone odpowiednio dobranym i zrobionym makijażem. Świetnie spędziłam sobotę, dziękuje i pozdrawiam Panią Izę.
    Anka K. z Białołęki

Dodaj komentarz