Czym jest CEK?

Centrum Edukacyjno-Kulturalne (CEK) dla Białołęki czyli zespół szkół ponadpodstawowych, ośrodek kultury i amfiteatr wraz z parkiem jako odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców.

Jedną z największych bolączek Białołęki jest problem w dostępie do edukacji i kultury. O ile jeszcze powstają nowe szkoły podstawowe i przedszkola – niestety zazwyczaj opóźnione w stosunku do deklarowanych wcześniej terminów – o tyle na poziomie szkół ponadpodstawowych w praktyce nie mamy. Trudno bowiem uznać za wystarczającą dla ponad stutysięcznej dzielnicy ofertę w postaci jednego liceum. Nie mamy też obiektów użyteczności publicznej mających zapewnić jak najszerszej rzeszy odbiorców dostęp do wydarzeń kulturalnych, zajęć plastycznych, muzycznych itp. Istniejące placówki w praktyce są salami widowiskowymi i na co dzień zmagają się z problemami lokalowymi co zarówno utrudnia rozszerzenie oferty dla mieszkańców, jak również w znacznym stopniu uniemożliwia korzystanie z tych pomieszczeń różnym grupom społecznym: organizacjom młodzieżowym, seniorom, organizacjom pozarządowym, harcerzom i innym.

Właśnie dlatego uważamy, że konieczna jest budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego (CEK) na Białołęce na terenie wyznaczonym ulicami Ekspresową, Modlińską i Płochocińską. To świetnie skomunikowany teren w okolicach którego planowana jest budowa tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej, a istniejąca komunikacja miejska  sprawia, że jest to idealne miejsce na powstanie kompleksu, który z powodzeniem mógłby służyć mieszkańcom Białołęki. Powierzchnia około 8 ha pozwoli na zaprojektowanie i budowę CEK’u czyli zespołu szkół ponadpodstawowych wraz z pełnowymiarową halą sportową i niezbędną infrastrukturą, ośrodek kultury z wielofunkcyjną salą widowiskową i niezbędnymi pracowniami, salami tematycznymi, wielofunkcyjnymi pomieszczeniami, z których mogłyby korzystać również różne grupy odbiorców – wielofunkcyjny obiekt, który stałby się prawdziwym sercem kulturalnym i oświatowym naszej dzielnicy. Uzupełnieniem CEK-u stanowiłby amfiteatr, który byłby doskonałą bazą do organizacji wydarzeń plenerowych zarówno lokalnych jak i o charakterze ponad dzielnicowym, a istniejąca na tym terenie zieleń mogłaby znakomicie podnieść walory całego kompleksu, jak również stanowić element otaczającego Centrum parku. Całość terenu powinna zostać objęta konkursem architektoniczno-urbanistycznym, a powstały zespół obiektów poza ewidentnymi walorami użytkowymi stałby się niewątpliwie architektoniczną wizytówką naszej dzielnicy i początkiem rewitalizacji tej części Białołęki.

Dlatego też uważamy za w pełni uzasadnione podjęcie jak najszybszych starań o pozyskanie ww. terenów. Tego typu obiekt jest po prostu dla naszej dzielnicy niezbędny o czym świadczy kilkaset podpisów pod petycją w tej sprawie, a zebranych zaledwie w kilka wakacyjnych dni. Zbiórka podpisów trwa.

Jan Mackiewicz
Prezes Stowarzyszenia Razem dla Białołęki

Post Author: Redaktor