Rozbudowa SP 110! – Pakiet Oświatowy

Jako Klub Razem dla Białołęki przedstawiamy możliwości rozwiązywania uciążliwości i problemów na terenie naszej dzielnicy. Cieszymy się, że nasze propozycje spotykają się z pozytywnym odbiorem i dla części obserwujemy już realne działania.

Na dzisiejszej sesji Rady Dzielnicy Białołęka przyjęto projekt zmian w budżecie dla Dzielnicy Białołęka, a w nim nowe zadania z zakresu edukacji, w tym: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 110 przy ul. Bohaterów 41.

Placówka zostanie rozbudowana o dwie sale przedszkolne z zapleczem niezbędnym do ich funkcjonowania. Urząd Dzielnicy jest w posiadaniu dokumentacji oraz pozwolenia na budowę.

Dodatkowo wprowadzono zadanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 367 przy ul. Przytulnej 3 w ramach, którego planuje się rozbudowę  o 4 sale lekcyjne dla dzieci młodszych, stołówkę oraz świetlicę.
Konieczność rozbudowy wynika z reformy oświaty i przekształcenia budynku gimnazjum na budynek szkoły podstawowej do której uczęszczają dzieci w wieku 7-10 lat. W 2018 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa, zaś w 2019 r. zostaną wykonane prace budowlane.

Założenia Pakietu Oświatowego  Klubu Razem dla Białołęki i komentarz radnej Marioli Olszewskiej.

Ufamy, że Rada m. st. Warszawy przyzna środki na realizację ww. zadań i już niebawem rozpoczną się prace. Jednocześnie korzystając z okazji dziękujemy wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie.

Post Author: Redaktor