Sieczna

Inwestycja dzielnicowa – Sieczna – nie przestaje zaskakiwać. Piętrzących się problemów i przeciwności losu nie ma końca. Najnowsze decyzje Zarządu Dzielnicy pozbawiają złudzeń, a mieszkańcy nie kryją rozgoryczenia. Sieczna miała być gotowa w tym roku, jak się okazuje, będzie za ok. dwa lata i to tylko we fragmencie.

Zarząd Dzielnicy Białołęka w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej proponuje zmniejszenia środków finansowych na budowę Siecznej. Obecny właściciel gruntów nie przekaże ich za cenę symboliczną, więc dzielnica postanawia zbudować ulicę (400 m) tylko do osiedla Lewandów Park I. Pozostałe 500 m pozostaje bez zabezpieczonych środków finansowych. Oznacza to, ze Lewandów na długie lata jest pozbawiony szans na poprawę komunikacji.

Przed dekadę Urząd Dzielnicy zapewnił na obszarze tylko ul. Kartograficzną, która została zbudowana w 2016 r. i fragment Geometrycznej w 2017.

Z jakiego powodu Zarząd Dzielnicy ogranicza środki? Dlaczego nie prowadzi dalszych negocjacji z deweloperem? Pozyskanie środków na budowy ul. Siecznej w całości nie jest możliwe?


Grafika: Białołęka jest jedna

Historia starań o Sieczną:
Zaczęło się od petycji w sprawie budowy ul. Siecznej. Głos mieszkańców Lewandowa przy wsparciu radnej Marioli Olszewskiej i radnego Piotra Gozdka zyskał odzwierciedlenie w stanowisku Rady Dzielnicy Białołęka. Następnie w listopadzie 2015 r. na łamach dzielnicowej publikacji „Czas Białołęki” zostaje opublikowany wykaz planowanych inwestycji. Mimo że formalnie nie utworzono tytułu inwestycyjnego, pojawia się informacja o budowie ul. Siecznej w latach 2016-2018 za kwotę 8.552.909 PLN. Po sesji Rady Miasta w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej pojawia się zadania inwestycyjne: „Budowa ul. Siecznej”. Radość mieszkańców niestety nie trwała długo.

12 maja 2016 na XXI sesji Rady Dzielnicy zostaje przedstawiony projekt zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, gdzie pojawiają się nowe tytuły inwestycyjne. Wśród nich między innymi: budowa ul. Brzezińskiej (2016-2018) za kwotę 1.730.000 PLN, budowa ul. Wadowickiej (2016-2018) za 2.550.000 oraz budowa ul. Zyndrama z Maszkowic (2016-2018) za kwotę 2.250.000 PLN.

Jednocześnie przesuwa się PRIORYTETOWĄ inwestycję – budowę ul. Siecznej na rok 2020. Dziś wiemy, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Lewandowa i wsparciu kilkorga radnych: Marioli Olszewskiej z całym klubem RdB i Piotra Gozdka, Rada i Zarząd Dzielnicy wycofali się z tego pomysłu. W czerwcu 2016 r. ul. Sieczna został przywrócona do pierwotnych założeń tj. została wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej z datą realizacji 2018 r., a pozostałe ulice zostały sklasyfikowane jako „Nowe zadania nie mieszczące się w limitach przyznanych Dzielnicy Białołęka na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2016-2022”, oznaczało to pozyskanie dodatkowych środków, a nie tak jak planowano realizację tych zadań kosztem już wcześniej planowanej ul. Siecznej.

Rozpoczyna się projektowanie ulicy Siecznej. Niestety już na tym etapie pierwotny termin umowny nie zostaje zachowany, zapomina się o uwzględnieniu ścieżki rowerowej. Proces zostaje wydłużony o kwartał. Dalej MPWiK ma opracować projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W związku z realizowaną przebudową Głębockiej proces zostaje wstrzymany i ostatecznie ma się zakończyć w czerwcu 2018 r. Oznacza to, że realizacja zadania już jest opóźniona o rok.

Czy jako mieszkańcy doczekamy się kiedyś budowy ul. Siecznej w całości? Czy wybrany jesienią nowy Zarząd będzie brał pod uwagę faktyczne potrzeby mieszkańców i doprowadzi tę inwestycję wreszcie do końca? Mam nadzieję, że nadejdzie czas kiedy napiszę tekst pod tytułem: Sieczna połączyła Lewandów z Białołęką. 

Danuta Zaleska
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki

Post Author: Redaktor