Spotkanie z mieszkańcami w sprawie nieutwardzonych dróg na terenie Dzielnicy Białołęka

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie na spotkanie w sprawie nieutwardzonych dróg na terenie Dzielnicy Białołęka, które odbyło się 15 lutego o godz. 20.00 w Urzędzie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. Jest nam szalenie miło, że zechcieli poświęcić Państwo swój czas by zwrócić uwagę na ten palący problem.

Dziękujemy również Pani Naczelnik Wydziału Infrastruktury Aldonie Kwiatkowskiej, której obecność  była nieocenionym wsparciem merytorycznym w kwestii każdego omawianego przypadku.

Na podstawie Państwa zgłoszeń (zarówno podczas wczorajszego spotkania, jak i wcześniejszych kierowanych do radnych Klubu Razem dla Białołęki) zostanie opracowany PAKIET DROGOWY, który przedstawimy na posiedzeniu Komisji Planu i Budżetu. Zaproponowane rozwiązania zostaną również przekazane do Pani Wiceprezydent Renaty Kaznowskiej – pomysłodawczyni  miejskiego programu utwardzania dróg gruntowych. O postępach będziemy Państwa na bieżąco informować.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Dzielnica Białołęka w 2018 roku utwardzone zostaną następujące ulice:
* Szamotulska,
* Raciborska (od ul. Przytulnej do ul. Na Przełaj),
* Jarzębinowa (brakujący fragment),
* Ornecka (ok 500 m odcinek od ul. Szamocin na północ),
* Platanowa,
* Inowłodzka (od ul. Marywilskiej w kierunku ul. Annopol).

Dzielnica Białołęka zapowiedziała również, że planuje w ramach własnego budżetu utworzenie zadania zbliżonego w założeniach do programu Wiceprezydent Renaty Kaznowskiej.
W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi ul. Białołęckiej i Zdziarskiej przekazujemy, że zgodnie z planem remontów Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w tym roku nakładkę asfaltową zyska:
* ul. Zdziarska na odc. Ostródzka – Białołęcka,
* ul. Białołęcka na odc. Ketlinga – Zdziarska.

 

Post Author: admin