Trasa Armii Krajowej z nową organizacją ruchu?

Od ponad 4 lat radny Wojciech Tumasz wskazuje na konieczność wyznaczenia czterech pasów ruchu na jezdni północnej Trasy Armii Krajowej po jej przebudowie do drogi ekspresowej (S8).

Wnioskowana zmiana spowoduje redukcję kosztów społecznych z dnia na dzień przy niewielkim nakładzie środków. Liczymy, że postulowana zmiana niebawem zostanie wdrożona.
Foto: Adrian Grycuk

Post Author: Redaktor