Wody deszczowe na działkach drogowych

W dniu 29.11.2017 r. radna Mariola Olszewska zwróciła się do Zarządu Dzielnicy z interpelacją, w której prosiła o wnioski pokontrolne i wykaz kontrolowanych nieruchomości w związku z Komunikatem Zarządu Dzielnicy z dnia 25.10.2017 r. dotyczącym rozpoczęcia kontroli nieruchomości w zakresie kierowania wód deszczowych na działki drogowe. Z odpowiedzi na wniosek radnej, możemy wywnioskować, że nic w zakresie tej kontroli nie wykonano. Enigmatyczna informacja, że do „WAiB zostały zgłoszone….” to próba kreatywnego tłumaczenia zaniechania działań. Po raz kolejny okazało się, że komunikat można zaliczyć do pewnego rodzaju marketingu własnego Zarządu. Nie przedstawiono żadnych merytorycznych informacji, które nieruchomości kontrolowano, jakie są zalecenia itp. Informacji tych nie ma z dwóch powodów: po pierwsze nic do dnia interpelacji nie wykonano w zakresie kontroli. Po drugie większość potencjalnie kontrolowanych, dostało pozwolenia na budowę, a następnie pozwolenie na użytkowanie. Trudno, więc wykazywać niekompetencje własną urzędu. Z niecierpliwością czekamy na efekty prac kontrolnych.

Post Author: Redaktor