Relacja ze spotkania w sprawie przyszłości Kanału Żerańskiego

W środę 26 lipca odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie budowy przez spółkę Gaz-System gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Rembelszczyzna – EC Żerań wzdłuż Kanału Żerańskiego. Mieszkańcy mieli nadzieję, że uzyskają informację na temat planowanych nasadzeń zastępczych w zamian za wycinkę prawie 4000 drzew nad Kanałem Żerańskim. Chcieli poznać ustalenia w jaki sposób zostanie zagospodarowana przestrzeń wzdłuż kanału po zakończonej inwestycji? Które ze zgłoszonych podczas konsultacji społecznych propozycje zostaną zrealizowane.

Chcieli – to dobre słowo, bo raczej nie dowiedzieli się niczego nowego. W spotkaniu uczestniczyli Marek Piwowarski Dyrektor Zarządu Zieleni, który reprezentował Stołeczny Ratusz oraz Zastępca Burmistrza Dzielnicy w Zarządzie Prezydenckim powołanym przez Hannę Gronkiewicz-Waltz Marcin Adamkiewicz. Po długim monologu Pana Dyrektora mogliśmy jedynie wywnioskować:

  • Gaz-System dyktuje warunki choć docenia walory przyrodnicze Kanału Żerańskiego;
  • zagrożona jest budowa ścieżki rowerowej wzdłuż kanału, o którą postulowali mieszkańcy;
  • „gazrurka” to wielkie dobro wspólne i należy wykazać wyrozumiałość;
  • tylko oddolny naciski środowisk lokalnych może wpłynąć na pozytywne zmiany.

Pan Burmistrz Marcin Adamkiewicz poinformował natomiast, że w związku z inwestycją zostanie wybudowana droga na koszt inwestora. Ma ona służyć początkowo jako droga techniczna na potrzeby budowy, ale dodał również, ze droga pozostanie i dzielnica na tym zyska. Jeden z mieszkańców wskazywał, że droga ta może otworzyć możliwości deweloperom do zabudowy kolejnych terenów nad kanałem. Tej sprawie przyjrzy się bliżej Klub Radnych Razem dla Białołęki. Dużo powiedziano również o fatalnym stanie Portu Żerańskiego, o olbrzymich zaniedbaniach w kwestii utrzymania czystości i zagospodarowania terenów zielonych w okolicach portu. Z dużą satysfakcją odnotowaliśmy również wypowiedź przedstawiciela Stowarzyszenia EkoBiałołęka. Mówił On o problemach związanych z ulokowaniem przy ulicy Zarzecze firm zajmujących się magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów. Tematem tym zajmuje się nasze stowarzyszenie od dawna. Dzięki staraniom radnych Klubu Razem dla Białołęki przyjęto stanowisko Rady Dzielnicy Białołęka w tej sprawie. Cieszymy się, że problem ten zauważają inne lokalne organizacje. Po wakacjach (wrzesień, październik) mają odbyć się konsultacje z udziałem inwestora. To dobry okres, aby pokazać niezadowolenie i determinację mieszkańców.

Musimy razem zawalczyć o urządzony, zielony i przyjazny Kanał Żerański. Deklarujemy pełną współpracę w tych dążeniach ze wszystkimi zainteresowanymi tematem.

Post Author: Redaktor