Nowe Studium [KONSULTACJE]

NOWE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy powstanie za około dwa i pół roku.

W tym czasie wykonane zostaną wymagane analizy, sporządzone wariantowe koncepcje i uzgodnienia. Wypracowane wariantowe koncepcje, jak również projekt Studium będą przedmiotem osobnych konsultacji społecznych. Studium dopiero zaczyna powstawać. Dlatego ważnym jest aby każdy z nas wziął udział w konsultacjach. Każdy głos się liczy!

Jak można przesłać opinię?

Wypełnij geoankietę lub na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy prześlij wniosek .pdf  .doc

Szczegóły dostępne na stronie: http://architektura.um.warszawa.pl/nowe-studium

Post Author: Redaktor