Rok 2018 ze Stowarzyszeniem Razem dla Białołęki

Minął kolejny rok. Rok spędzony z Wami kochani Sąsiedzi, Mieszkańcy Białołęki. To właśnie dla Was jesteśmy. Razem dla Was, razem dla Białołęki proponujemy wciąż nowe inicjatywy, nowe aktywności, nowe pomysły i działania.

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność organizować z Wami szereg imprez. Były to działania o charakterze charytatywnym. Zbiórka na ratowanie zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Tarchomińskim, charytatywny rajd rowerowy, gdzie zbieraliśmy środki dla chorej Hani. Zbiórka produktów dla rodzin potrzebujących i podopiecznych Domów Dziecka. To także pomoc zwierzętom, akcje związane z obchodami Dnia Ziemi, sprzątanie świata, sadzenie drzew oraz inne proekologiczne happeningi.

Po raz kolejny organizowaliśmy imprezy plenerowe, pikniki, turnieje sportowe, konferencje naukowe oraz działania związane z promowaniem historii i kultury naszej dzielnicy. Wszystko to było możliwe dzięki partnerom, fundatorom, sponsorom oraz pozytywnej energii mieszkańców naszej dzielnicy.

Braliśmy czynny udział w pracach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz w tworzeniu zespołu do spraw Budżetu Partycypacyjnego. Członkowie naszego stowarzyszenia złożyli kilkadziesiąt projektów w ramach tego budżetu.

Rok 2018 był rokiem szczególnym w kontekście działalności samorządowej naszego stowarzyszenia. W wyborach samorządowych zaproponowaliśmy naszych kandydatów, jako Państwa reprezentantów do rady dzielnicy. Dzięki Państwa zaufaniu pięcioro z nich zostało radnymi.

Nie unikamy też odpowiedzialności i trudnych wyzwań, dlatego podjęliśmy współpracę koalicyjną i współodpowiedzialność za Białołękę. W Zarządzie Dzielnicy naszym przedstawicielem jest nasz Prezes Burmistrz Jan Mackiewicz.

Dotychczasowe doświadczenie w pracy społecznej oraz sprawna i merytoryczna ekipa samorządowców, to dobry prognostyk na nadchodzący rok.

Zachęcamy Wszystkich. Poznajcie nas. W nadchodzącym roku życzymy Wam samych sukcesów.

Post Author: Redaktor