Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym

W rejonie ul. Przykoszarowej trwa budowa ośrodka medycznego o pow. ok. 4 tys. m2, w którym zlokalizowana zostanie izba przyjęć, poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, przychodnia wielospecjalistyczna, pracownia diagnostyki obrazowej, pracownia endoskopowa, dział farmacji, blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi, oddział łóżkowy na 15 łóżek stacjonarnych i 10 stanowisk około zabiegowych, zakład rehabilitacji,
pomieszczenia administracyjne.

W 2019 r. planuje się zakończenie robót budowlanych oraz dofinansowanie zakupów pierwszego wyposażenia.

Jednostką realizującą zadanie jest Biuro Polityki Zdrowotnej.

Post Author: Redaktor