Rewolucja drogowa na Białołęce!

Według zapowiedzi Tramwajów Warszawskich w 2023 r. tramwajem dojedziemy w rejon szkoły przy ul. Zaułek.

W dostępnej dokumentacji widzimy propozycje przebiegu linii tramwajowej na Białołęce w rezerwie pod budowę Trasy Olszynki Grochowskiej. Węzeł przesiadkowy ma powstać w rejonie obecnego przystanku Jesiennych Liści wraz z parkingiem P+R. Kolejny parking proponuje się przy planowanej tymczasowej pętli Zaułek. Docelowo w ramach II etapu Tramwaje Warszawskie zakładają przedłużenie linii wzdłuż Trasy Mostu Północnego (w rejon placówki przy ul. Ostródzkiej).

W kwietniu ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji wiaduktu tramwajowego przebiegającego nad trasą S8. Na podstawie udostępnionej dokumentacji jako Stowarzyszenie Razem dla Białołęki zgłosiliśmy uwagi do koncepcji. Wśród nich wymieniamy m.in. przeniesienie podstacji zasilających pod estakadę, doposażenie przejazdów rowerowych w poręcze dla rowerów umożliwiających postój rowerzystom przed przejazdami czy zwiększenie szerokość wlotów dróg podporządkowanych wobec TOG.

Istotnym jest, że wraz z linią tramwajową ma powstać układ drogowy, tj. jezdnia, chodniki, ścieżki rowerowe.
Ulice Skarbka z Gór i Głębocka zyskają alternatywę. Jednocześnie zostaną połączone ulicą Derby. Szacuje się, że prace zakończą się w 2023. Czas dojazdu z Berensona do metra ma wynieść około 12 minut. Tramwaje do centrum mają jeździć co 8 minut, zaś do metra co 2 minuty. Realizacja inwestycji będzie rewolucją drogową na Białołęce!

Danuta Zaleska
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki

Post Author: Redaktor