Centrum Edukacyjno-Kulturalne (CEK) na Białołęce czyli spójrzmy śmiało w przyszłość

Białołęka jest dzielnicą niezwykle dynamicznie rozwijającą się pod względem przyrostu liczby mieszkańców. Od wielu lat boryka się z problemem dostępu do placówek oświatowych oraz kulturalnych. Widoczne aż nadto są dysproporcje pomiędzy inwestycjami  oświatowymi i kulturalnymi, a rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. Obiekt przy ul. Van Gogha 1 w praktyce obsługuje zwykle mieszkańców Tarchomina, a ilość miejsc parkingowych jest niewystarczająca, podobnie jak ilość dostępnych pomieszczeń do prowadzenia działalności związanej z funkcjonowaniem ośrodka kultury. Druga placówka czyli filia przy ul. Głębockiej jest salą widowiskową pozbawioną pomieszczeń koniecznych do prowadzenia w pełnym wymiarze działań kulturalnych – nie ma pracowni, sal wielofunkcyjnych, tanecznych itp.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Stowarzyszenie Razem dla Białołęki uważa, że konieczna jest budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Białołęce na terenie wyznaczonym ulicami Ekspresową, Modlińską i Płochocińską. Dlaczego taka lokalizacja? Naszym zdaniem oczywista – bliskość Trasy Mostu Północnego, planowana budowa tramwaju wzdłuż ul. Modlińskiej (o co zresztą zabiegamy), istniejąca komunikacja miejska – wszystko to sprawia, że jest to idealne miejsce na powstanie kompleksu, który z powodzeniem mógłby służyć nie tylko mieszkańcom Białołęki, ale również i okolicznych dzielnic. Powierzchnia około 8 ha pozwoli na zaprojektowanie i budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, w skład którego wszedłby zarówno zespół szkół ponadpodstawowych wraz z pełnowymiarową halą sportową i niezbędną infrastrukturą oraz ośrodek kultury z wielofunkcyjną salą widowiskową, pracowniami, salami tematycznymi, wielofunkcyjnymi pomieszczeniami, z których mogłyby korzystać również różne grupy odbiorców. Takiego miejsca brakuje na Białołęce i takiego właśnie obiektu nasza dzielnica potrzebuje.

Tego typu wielofunkcyjny obiekt stałby się prawdziwym sercem kulturalnym i oświatowym naszej dzielnicy. Miejscem spotkań i działalności mieszkańców w różnym wieku. Aktywnych mieszkańców, którzy na co dzień borykają się z problemami w dostępności lokalów do prowadzenia swoich działań – np. seniorzy, harcerze, organizacje pozarządowe itp. Aby w pełni wykorzystać potencjał tego terenu uważamy, że CEK (zespół szkół oraz ośrodek kultury) powinien być uzupełniony o amfiteatr, który byłby doskonałą bazą do organizacji wydarzeń plenerowych zarówno lokalnych jak i o charakterze ponad dzielnicowym. Nie bez znaczenia jest również istniejąca na tym terenie zieleń, która mogłaby znakomicie podnieść walory całego kompleksu, jak również stanowić element otaczającego Centrum parku. Całość terenu powinna zostać objęta konkursem architektoniczno-urbanistycznym, a powstały zespół obiektów poza ewidentnymi walorami użytkowymi stałby się niewątpliwie architektoniczną wizytówką naszej dzielnicy i początkiem rewitalizacji tej części Białołęki.

Teren pomiędzy ulicami Ekspresową, Modlińską i Płochocińską obecnie należy do spółki Polfa Tarchomin S.A., która od wielu lat bezskutecznie próbuje go sprzedać. Pierwotne przeznaczenie terenu wg władz miasta to centrum handlowe co jak wiemy w świetle wybudowania Galerii Północnej oraz powstającej już Galerii Młociny i planów rozbudowy centrum handlowego Auchan przy ul. Modlińskiej sprawia, że planowanie w tym miejscu kolejnego obiektu handlowego kompletnie mija się z celem i przestaje być uzasadnione. Nie uważamy również za zasadne przeznaczanie tego terenu np. pod kolejną zabudowę mieszkaniową. W pełni uzasadnione jest natomiast podjęcie jak najszybszych starań o pozyskanie ww. terenów (można np. zaproponować Polfie zamiany tego terenu na inne), dokonanie zmian w obowiązującym Studium (o ile takowe będą konieczne) i realizację budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Białołęce. Tego typu obiekt jest po prostu dla naszej dzielnicy niezbędny.

Dziś rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie utworzenia Centrum Edukacyjno-Kulturalnego (CEK) na Białołęce. Niebawem udostępnimy ją w formie elektronicznej. Wszystkim zaangażowanym w projekt serdecznie dziękujemy.

Jan Mackiewicz
Prezes Stowarzyszenia Razem dla Białołęki

(Foto Google Maps)

Post Author: Redaktor