Centrum Edukacyjno-Kulturalne (CEK) na Białołęce szansą dla naszej dzielnicy.

Powszechnie wiadomo, jak wygląda dostępność do placówek oświatowych dla mieszkańców Białołęki, a w szczególności szkół ponadpodstawowych. Na tak dużą i dynamicznie rozwijającą się dzielnicę w obecnej chwili mamy tylko jedno liceum ogólnokształcące. Również ilość oraz umiejscowienie placówek prowadzących działalność kulturalną jest naszej opinii dalece niewystarczająca. Widoczne są gołym okiem dysproporcje pomiędzy inwestycjami  oświatowymi i kulturalnymi, a rzeczywistymi potrzebami mieszkańców. 

Dlatego też złożyliśmy projekt stanowiska  i wnioskujemy o budowę Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Białołęce na terenie wyznaczonym ulicami Ekspresową, Modlińską i Płochocińską. W związku z bliskością Trasy Mostu Północnego oraz planowanym tramwajem wzdłuż ul. Modlińskiej uważamy, że jest to idealne miejsce na powstanie kompleksu, który z powodzeniem mógłby służyć nie tylko mieszkańcom Białołęki, ale również i okolicznych dzielnic. Powierzchnia około 8 ha pozwoli na zaprojektowanie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego, w skład którego wszedłby zarówno zespół szkół ponadpodstawowych wraz z pełnowymiarową halą sportową i niezbędną infrastrukturą oraz ośrodek kultury z wielofunkcyjną salą widowiskową, i niezbędnymi pracowniami, salami tematycznymi, wielofunkcyjnymi pomieszczeniami, z których mogłyby korzystać również różne grupy odbiorców, np. seniorzy, organizacje pozarządowe, organizacje młodzieżowe. Tego typu wielofunkcyjny obiekt stałby się prawdziwym sercem kulturalnym naszej dzielnicy. Jednocześnie uważamy, że kompleks ten powinien być uzupełniony o amfiteatr, który byłby doskonałą bazą do organizacji wydarzeń plenerowych zarówno lokalnych jak i o charakterze ponad dzielnicowym. Nie bez znaczenia jest również istniejąca na tym terenie zieleń, która mogłaby znakomicie podnieść walory całego kompleksu, jak również stanowić element otaczającego Centrum parku. Całość terenu powinna zostać objęta konkursem architektoniczno-urbanistycznym, a powstały zespół obiektów poza ewidentnymi walorami użytkowymi stałby się niewątpliwie architektoniczną wizytówką naszej dzielnicy i początkiem rewitalizacji tej części Białołęki.

Całość projektu stanowiska ws utworzenia Centrum Edukacyjno-Kulturalnego na Białołęce przedstawiamy poniżej.

(zdjęcie: Google Maps)

Post Author: admin