Modernizacja wałów rzeki Długiej

O rzece Długiej w kontekście modernizacji wałów pisaliśmy niedawno. Nasze kolejne apele (pisma) oraz próby zwrócenia uwagi na ten bardzo poważny problem przynoszą nowe informacje: Zieleń Warszawska wystąpiła o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ujściowego odcinka rzeki Długiej na terenie Miasta Stołecznego Warszawy.  Miejmy nadzieję, że to będzie krok by przybliżyć nas do modernizacji wałów przeciwpowodziowych dla rzeki Długiej.

Post Author: Redaktor