Czy Zielonej Białołęce grozi powódź?

Rzeka Długa, zwana też Kanałem Markowskim lub jeszcze inaczej Zązą, ma zazwyczaj niski poziom, ale w czasie obfitych opadów lub wiosennych roztopów potrafi znacznie wezbrać, przesączać wały, a nawet je przerwać. Stanowi to spore zagrożenie dla znacznej części  tzw. Zielonej Białołęki, która posadowiona jest na terenach zalewowych. Zagrożone zalaniem są domy jednorodzinne, ale także niektóre nowo wybudowane osiedla wielorodzinne czy placówki oświatowe. Po wybudowaniu tamy w Dębem i spiętrzeniu wód w Bugo-Narwi nastąpiły zmiany hydrologiczne. W obecnej sytuacji konieczne jest doprowadzenie do przebudowy koryta rzeki Długiej, poszerzenia jej i umocnienia wałów. Gotowe koncepcje w tym zakresie gotowe są od lat wystarcz je zrealizować. Przy okazji można pomyśleć o zaadoptowaniu terenów wokół rzeki do celów rekreacyjnych. Wybudowanie ścieżek rowerowych, siłowni plenerowych itp. Nasze apele (pisma) oraz próby zwrócenia uwagi na ten bardzo poważny problem są bagatelizowane. Prowadzone działania nie skutkują konkretnymi decyzjami. Władze na wszystkich poziomach starają się rozwiązanie problemu odsunąć w czasie. Pytamy więc ponownie i oczekujemy realnych decyzji.

Mariola Olszewska
Radna Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki

Powyżej mapy poglądowe.

Post Author: Redaktor