Kąty Grodziskie [DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU]

Przebudowa ul. Kąty Grodziskie na odcinku od ul. Zdziarskiej do ul. Berensona. Jest to odcinek drogi o długości 1 700 m. Zmodernizowane zostaną również skrzyżowania drogi z ul. Stogi i Wyszkowską

Po zakończeniu inwestycji droga będzie miała jedną jezdnię zapewniającą po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, obustronne chodniki oraz nową zieleń – 84 drzewa, 400 krzewów i trawniki. Równolegle do prac drogowych realizowane będą roboty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji polegające na budowie w ul. Kąty Grodziskie kanalizacji ściekowej na odc. Berensona – Wyszkowska.
SOR_1
SOR_2
SOR_3

Kanalizacja ściekowa na odc. Wyszkowska – Zdziarska:

Z uwagi na ukształtowanie terenu ul. Kąty Grodziskie jest podzielona na trzy zlewnie – pierwsza część ulicy, w której zostanie zrealizowana budowa kanalizacji ze SZRM, ma już istniejący odbiornik ścieków w ul. Berensona.

Natomiast druga i trzecia część – od ul. Wyszkowskiej do ul. Zdziarskiej – będzie miała swój odbiornik w ul. Ostródzkiej i wymaga zaprojektowania, i wybudowania dwóch przepompowni ścieków w ul. Kąty Grodziskie (P8 i P11) oraz jednej przepompowni w ul. Zdziarskiej (P10).

W zakresie podziału budowy sieci kanalizacyjnej na odcinku od ul. Wyszkowskiej do ul. Zdziarskiej na dwie inwestycje:

1) Ulica Kąty Grodziskie na odcinku ul. Wyszkowska do ul. Spichrzowej.
Realizacja budowy sieci kanalizacyjnej uzależniona jest od wcześniejszego wybudowania przepompowni P8. Aktualnie trwa pozyskiwanie terenu pod budowę przepompowni. Dodatkowo realizacja tej części inwestycji jest uzależniona od budowy przez Urząd Dzielnicy Białołęka projektowanej ulicy 18KL zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W tej kwestii Spółka jest w kontakcie z Urzędem Dzielnicy, aby budowę planowanej drogi skoordynować z budową przewodów tłocznych. Obecnie Urząd Dzielnicy nie planuje budowy drogi 18KL. Nie ma także zgód od obecnych prywatnych właścicieli nieruchomości, przez które ma przebiegać trasa planowanej 18KL. Spółka nie posiada zatem prawa do dysponowania terenem.

2) Ulica Kąty Grodziskie na odcinku ul. Spichrzowa do ul. Zdziarskiej.
Realizacja inwestycji jest uzależniona od pozyskania działki na wybudowanie przepompowni P11. Odbiornikiem ścieków będzie obecnie projektowany kanał sanitarny oraz przewody tłoczne w ul. Ostródzkiej, ul. Zdziarskiej wraz z projektowaną przepompownią ścieków P10, której lokalizację przewidziano na działce ewidencyjnej nr 43/6 z obrębu 4-16-16.
Podsumowując – budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kąty Grodziskie na odcinku ul. Wyszkowska – ul. Zdziarska obecnie nie dałaby możliwości włączenia jej do eksploatacji, między innymi z uwagi na brak działek na wybudowanie przepompowni P11.

Dodatkowo zależna jest od budowy planowanej ulicy 18 KL oraz budowy kanalizacji w ul. Ostródzkiej oraz ul. Zdziarskiej na odcinku ul. Ostródzka – Projektowana 15KL wraz z przepompownią P10 w rejonie ul. Zdziarskiej.