Tramwaj na Zieloną Białołękę [WIZUALIZACJE]

Spółka Tramwaje Warszawskie ogłosiła 7 marca 2024 r. postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji umożliwiających rozpoczęcie i realizację robót budowlanych.

W ramach ww. zamówienia, wybrany wykonawca będzie mieć 42 m-ce na opracowanie koncepcyjnych wariantów rozwiązań komunikacyjnych w zakresie wyznaczonej trasy. Na tej podstawie zostanie wybrany wariant docelowy, według którego wykonawca zobowiązany będzie do opracowania docelowej dokumentacji projektowej.

Oznacza to, że w pierwszym etapie wykonawca wykona analizę obsługi komunikacyjnej połączenia wschodniej części Białołęki ze stacją metra Kondratowicza (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wspólnej trasy tramwajowo-autobusowej). Warianty wskażą możliwości realizacji z oceną ich opłacalności. W założeniu ma powstać szybki tramwaj z metra Kondratowicza na Białołękę.

Kolejny krok po wyborze jednego z trzech wariantów to opracowanie projektów budowlanych. Będą to projekty architektoniczno–budowlane i projekty wykonawcze dla samej trasy tramwajowej oraz pozostałej infrastruktury.

Wykonawca opracuje także dokumenty wymagane do pozyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym raport ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Oczekuje się również zamknięcia wszystkich formalności administracyjnych związanych z wydaniem decyzji, zatwierdzeń, opinii i pozwoleń.