Rozbudowa SP257 przy ul. Podróżniczej

Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego jest najstarszą placówką oświatową na Białołęce, budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

Dziś w nieruchomości przy ul. Podróżniczej 11 trwa modernizacja i rozbudowa placówki. W trakcie realizacji prac budowlanych konserwatorzy zabytków czuwają nad prawidłowym przebiegiem robót. Termin realizacji inwestycji to 31 lipca 2023 roku.
 
Przypominamy, dzięki determinacji i zaangażowaniu Mieszkańców, Rady Rodziców, władz miasta i dzielnicy Białołęka podjęto, w grudniu 2019 r., decyzję o projektowaniu rozbudowy placówki.

Projekt rozbudowy istniejącego budynku szkoły obejmuję w części:
☑️ dydaktycznej, w tym m.in.: 8 sal lekcyjnych i 4 pracownie,
☑️ sportowej, w tym m.in.: sala gimnastyczna z możliwością podziału na trzy części (boisko o wymiarach 40×20 m),
☑️ administracyjnej,
☑️ ogólnego przeznaczenia, w tym m.in. biblioteka z czytelnią oraz czytelnią multimedialną, świetlica,
☑️ higieniczno-sanitarnej i gospodarczej,
☑️ wejściowej budynku (hol wejściowy do uwzględnienia przynajmniej w jednym wariancie koncepcji architektonicznej).

Fot.  Zdjęcie budynku Szkoły Podstawowej nr 257 przy ulicy Podróżniczej 11 przed rozpoczęciem prac budowlanych (2020)

Fot. Zbyszek Siemaszko – powstający budynek Szkoły Podstawowej nr 257 przy ulicy Podróżniczej 11 (1953-1956)