Przebudowa ul. Białołęckiej

Informacja bieżąca na temat modernizacji ul. Białołęckiej:

Projekt budowlany rozbudowy ul. Białołęckiej posiada wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa. Stołeczny Zakład Rozbudowy Miasta (SZRM) oczekuje na decyzję Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju w sprawie zgody na złożenie wniosku o ZRID.

W związku z brakiem wystarczających środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości planowane do objęcia projektowanymi liniami rozgraniczającymi oraz wykonanie robót budowlanych SZRM zwrócił się do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju o stanowisko w sprawie możliwości złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla realizowanej inwestycji.

Z jakiego powodu ww. Biuro zwleka z decyzją? Z jakiego powodu do dziś nie zostały zabezpieczone środki finansowe?

Przypominamy w ramach rozbudowy ul. Białołęckiej przewiduje się m.in.: rozbudowę ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników – ul. Ketlinga.

Przyjęte założenia zakładają powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, obustronnych chodników (w miarę możliwości), ścieżki rowerowej, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę oświetlenia i odwodnienia drogi. Łączna długość drogi to ok. 3,8 km.

Plan sytuacyjny:
Arkusz 1
Arkusz 2
Arkusz 3
Arkusz 4
Arkusz 5
Arkusz 6
Arkusz 7
Arkusz 8
Legenda