Inwestycje drogowe na Henrykowie: co, gdzie i kiedy?

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, prezentujemy zestawienie inwestycji drogowych realizowanych przez inwestorów prywatnych, jak również informacje na temat działań związanych z modernizacją infrastruktury, które realizują Urząd Dzielnicy Białołęka oraz ZMID. Radni i członkowie naszego stowarzyszenia regularnie występują z interpelacjami i monitorują status poniższych inwestycji, dlatego w razie pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem Facebooka lub mailowo.

Kołacińska i Szynowa: Przebudowa ciągu ulic jest zaplanowana w ramach zadania „Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka”. W 2019 r. została uzyskana decyzja środowiskowa oraz opracowany i zaktualizowany projekt wstępny, który został w grudniu odebrany przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych. Obecnie czekamy na potwierdzenie kontynuacji II etapu inwestycji, obejmującego przygotowanie projektu budowlanego i realizację przebudowy ciągu ulic.

Żywiczna: Budowa chodnika w ul. Żywicznej na odcinku od ul. Srebrnogórskiej do ul. Fortel będzie wykonana na podstawie decyzji na lokalizację zjazdu z drogi gminnej wydanej z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy przez Urząd Dzielnicy Białołęka. Planowane zakończenie robót przed oddaniem do użytkowania pierwszego budynku inwestycji niedrogowej.

Fleminga: Budowa ul. Fleminga na odcinku od. ul. Kołacińskiej do ul. Sąsiedzkiej z chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i przejściami dla pieszych z doświetleniem. Umowa podpisana. Inwestor przygotowuje dokumentację. Planowane zakończenie robót do 31.01.2022 r.

Planowana jest także budowa oświetlenia na odcinku ok. 280 m – od ul. Kątskiego w kierunku ul. Ekspresowej, wraz z budową przejść dla pieszych i dobudową chodników przy przejściach. Umowa jest w przygotowaniu. Planowane zakończenie robót w ciągu 2 lat od podpisania umowy.

Fortel: Rozbudowa ulicy wraz z pozyskaniem gruntów oraz budową wyniesionego skrzyżowania ul. Fortel z ul. Żywiczną. Umowa podpisana. Inwestor kompletuje dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót. Planowane zakończenie robót do 04.09.2020 r.

Srebrnogórska: Budowa ulicy na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej jest zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, na lata 2021-22.

Szałasa: Budowa chodnika od ul. Fleminga na dodcinku ok. 145 m. Umowa podpisana. Przekazana dokumentacja, jest składany wniosek o ZRID. Planowane zakończenie robót w ciągu 8 miesięcy od uzyskania decyzji ZRID.

Planowana jest także budowa chodnika w ulicy Szałasa o długości ok. 145 m od ul. Modlińskiej. Inwestycja jest na ukończeniu, pozostało do wykonania włączenie w ul. Modlińską. Planowane zakończenie robót w II kwartale 2020 r.

Duninów: Budowa ulicy na odcinku około 125 m, od ul. Fleminga do istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, wraz z sieciami uzbrojenia oraz rozbudową skrzyżowania ul. Fleminga i  ul. Duninów. Umowa podpisana. Inwestor kompletuje dokumentację do wniosku o ZRID. Procedowany jest aneks ustalający nowe terminy złożenia dokumentacji i wykonania inwestycji oraz zwiększający zakres robót o budowę brakującego odcinka chodnika w ul. Fleminga.  Planowane zakończenie robót do 31.12.2021 r.

Dziatwy: Budowa ulicy na odcinku od ul.Marchołta do ul. Drożdżowej oraz budowa chodnika w ul. Drożdżowej, od ul. Dziatwy do ul. Pszczelej. Umowa podpisana. Inwestor kompletuje dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o ZRID oraz uzyskania pozwolenia budowę. Planowane zakończenie robót do 18.01.2022 r.

Orchowiecka: Budowa chodnika na odcinku ok. 50 m od ul. Podgórnej z przejściami dla pieszych z doświetleniem. Umowa w przygotowaniu. Planowane zakończenie robót w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

Kabrioletu: Budowa ulicy na odcinku od ul. Czarodzieja do zjazdu na działkę inwestycyjną. Umowa podpisana. Inwestor kompletuje dokumentację do wniosku o ZRID. Planowane zakończenie robót do do 28.11.2020 r.

Szklarniowa: Przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Cieślewskich do zachodniej granicy działki inwestycyjnej. Umowa podpisana. Inwestor kompletuje dokumentację niezbędną do uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie robót. Procedowany jest także aneks ustalający nowe terminy wykonania inwestycji.

Post Author: admin