Petycja – TAK dla rozwoju komunikacji na Żeraniu

W związku z zaproponowanymi (podczas Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy w dniu 11.10.2016 r.) przez ZTM zmianami tras linii 518, 705 i 735 mieszkańcy Żerania, Tarchomina i całej Białołęki postulują i wnoszą o:

1. Pozostawienie autobusu 518 na obecnej trasie (Nowodwory – Dw. Centralny/centrum Warszawy) oraz zwiększenie jego częstotliwości. Jeżeli są konieczne zmiany, nie powinny one zmieniać charakteru i trasy tej linii w sposób tak drastyczny. Powyższe postulaty zostały również zawarte w stanowisku, które 9.11.2016 r. przyjęła Rada Dzielnicy Białołęka.

2. Pozostawienie autobusów 705 i 735 na obecnych trasach (Rynia – Metro Marymont, Zegrze Płd. – Metro Marymont) oraz zwiększenie ich częstotliwości. Jeżeli są konieczne zmiany, nie powinny one zmieniać charakteru i tras tych linii w sposób tak drastyczny.

3. Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych, gdzie punktem wyjścia będą obecne trasy autobusów 518, 705 i 735.

4. Stworzenie planu rozwoju komunikacji na Żeraniu, z uwzględnieniem rosnącej liczby mieszkańców oraz istniejących i możliwych do zrealizowana środków komunikacji takich jak tramwaj z Żerania FSO do Trasy Mostu Północnego (znany także jako „tramwaj wzdłuż Modlińskiej”), co pozwoliłoby zaspokoić rosnące z roku na rok potrzeby komunikacyjne w tym rejonie.

Całość petycji, którą w imieniu mieszkańców składa Mateusz Senko i do której podpisania serdecznie Państwa zachęcamy znajduje się pod następującym linkiem.

Post Author: Redaktor