Oświadczenie

W związku z licznymi publikacjami w lokalnych mediach oraz dyskusjami prowadzonymi na białołęckich grupach na facebooku nt. zdjęcia krzyża w sali Urzędu Stanu Cywilnego (USC) na Białołęce przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia Razem dla Białołęki oraz Klubu Radnych Razem dla Białołęki:

1. Temat wiszącego w USC krzyża został zapoczątkowany interpelacją radnej m.st. Warszawy Agaty Diduszko-Zyglewskiej, która zwróciła się o usunięcie krzyża z sali białołęckiego USC.

2. Wg pojawiających się informacji, krzyż został zdjęty przez pracowników USC w zeszłym tygodniu.

3. Zarząd Stowarzyszenia oraz Klub Radnych oświadczają, że zdjęcie krzyża w sali USC odbyło się bez wiedzy i akceptacji Klubu Radnych oraz władz Stowarzyszenia.

4. Nasz niepokój budzi również fakt, iż zdjęcie symbolu religijnego odbyło się „po cichu”, bez stosownych rozmów oraz konsultacji z mieszkańcami.

5. Oczekujemy stosownej merytorycznej informacji od decydentów, którzy podjęli jednostronnie tą decyzję.

Post Author: admin