Białołęcka – jak będzie wyglądać? [PROJEKT]

Zielone Mazowsze przekazało swoje uwagi do projektu rozbudowy ulicy Białołęckiej.

W naszej ocenie skrzyżowanie ul. Białołęckiej z ul. Przykoszarową powinno być rondem, tak jak to wskazywano w pierwotnych założeniach, ze względu na powstającą Wielospecjalistyczną Przychodnię wraz ze Szpitalem Chirurgii Jednego Dnia na rogu Przykoszarowej i Białołęckiej.

Ulica Białołęcka jest osią komunikacyjną wschodniej Białołęki, tak jak ul. Ostródzka czy ul. Głębocka. Ważnym jest by na całym projektowanym odcinku powstały drogi rowerowe i obustronne chodniki. Istotnym jest również by na osiedla przy ul. Wiśniowy Sad czy ul. Daniszewskiej zbudowano zjazdy.

Przypominamy w ramach rozbudowy ul. Białołęckiej przewiduje się m.in.: rozbudowę ul. Białołęckiej na odc. ul. Kopijników – ul. Ketlinga.

Przyjęte założenia zakładają powstanie drogi kategorii Z (zbiorcza) o przekroju 1 x 2, obustronnych chodników (w miarę możliwości), ścieżki rowerowej, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań oraz budowę oświetlenia i odwodnienia drogi. Łączna długość drogi to ok. 3,8 km.

Mają Państwo uwagi do projektu? Prosimy je zgłaszać do radnych Marioli Olszewskiej i Danuty Zaleskiej

Projekt

Rozbudowa ul. Białołęckiej na odc. Kopijników-Ketlinga:
Plan orientacyjny,
Plan sytuacyjny – ul. Kopijników,
Plan sytuacyjny,
Plan sytuacyjny,
Plan sytuacyjny,
Plan sytuacyjny,
Plan sytuacyjny,
Plan sytuacyjny,
Plan sytuacyjny.

Fot. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Post Author: Redaktor