Przebudowa Głębockiej, a nasadzenia zastępcze

W II kwartale 2019 r. Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych będzie wykonywał nasadzenia zastępcze wzdłuż ul. Głębockiej. Rejon zyska:
🌳 199 drzew;
🌳 1 899 krzewów wysokich;
🌳 8 263 krzewów średnich;
🌳 3 426 krzewów niskich.

Grafika poglądowa: Wizualizacja ulicy Głębockiej po przebudowie (UM Warszawa)

Post Author: Redaktor