Drzewa muszą wrócić nad Kanał Żerański!

Ogromna wycinka drzew nad Kanałem Żerańskim bulwersuje mieszkańców Białołęki. Od kilku lat apelujemy o wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnych ze standardami m.st. Warszawy oraz o zagospodarowanie tego terenu po budowie gazociągu. Kompensacja przyrodnicza, którą powinna wykonać spółka Gaz-System, miała zostać formalnie wskazana przez Wojewodę Mazowieckiego.Okazało się, że zamierza on jednak całkowicie zwolnić spółkę z obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych, powołując się na nowelizację specustawy gazowej. Innymi słowy, koszty odtworzenia zieleni i lokalnego ekosystemu mają zostać przeniesione na mieszkańców i samorząd.
Nie ma na to naszej zgody, dlatego 17 grudnia o 8:00 pod siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5) odbędzie się pikieta pod hasłem „Wojewodo! Oddaj drzewa!”.

Post Author: Redaktor