Sieć wodociągowa na terenach Zielonej Białołęki

Jeszcze w październiku ubiegłego roku Mariola Olszewska oraz Jan Mackiewicz złożyli pismo do MPWiK w sprawie fatalnej sytuacji wodociągowej na terenach tzw. Zielonej Białołęki.Oto cytat: „W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowości w działaniu sieci wod.-kan. od mieszkańców z ulic Skarbka z Gór, Lewandów oraz okolicznych osiedli mieszkaniowych zwracamy się o wyjaśnienie obecnej sytuacji. Sytuacja pogarsza się z każdym kolejnym oddawanym do użytkowania osiedlem mieszkaniowym. Dochodzi do naszym zdaniem kuriozalnych sytuacji gdzie ciśnienie wody w instalacji jest tak niskie, że są problemy z uruchomieniem pralki. Również działanie sieci kanalizacyjne pozostawia wiele do życzenia.

Dlatego też oczekujemy odpowiedzi na następujące pytania:
a) Czy wobec wydawanych nowych warunków dla nowo powstających osiedli jest przeprowadzana analiza wydajności istniejącej sieci wodociągowej ?
b) Czy spełnione są warunki zapewnienia ciśnienia w miejskiej sieci wodociągowej zgodnie w wydanymi warunkami dla osiedli Osiedle Derby (wszystkie etapy), Lewandów III, Lewandów IV, Miasteczko Regaty?
b) Czy istnieje koncepcja sieci wodociągowej dla rejonu ulic Skarbka z Gór, Lewandów i najbliższej okolicy?
c) Jaki wpływ na ewentualną poprawę sytuacji ma mieć planowa modernizacja ul. Głębockiej?”

Zwracaliśmy również uwagę, że powyższa sytuacja powoduje nie tylko pogorszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców ale również stwarza realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania istniejącej na osiedlach sieci p.poż.

Dlatego też uważamy za krok w dobrym kierunku kolejne inwestycje, które naszym zdaniem powinny być planowane z większym wyprzedzeniem tak aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych sytuacji.

Gazeta Wyborcza o sytuacji na Białołęce.

Post Author: Redaktor