Zielone światło dla 211 na Kępę Tarchomińską

Sprawa przedłużenia linii autobusowej 211 z krańca Buków do Kępy Tarchomińskiej ciągnie się od 2014 roku. Już wtedy wskazano, że wydłużenie trasy autobusu będzie możliwe, lecz dopiero po zakończeniu budowy planowanej szkoły. 211 miała dojeżdżać na Kępę Tarchomińską, po przedłużeniu ul. Aluzyjnej w stronę Wisły.  

Nieusatysfakcjonowani, zaangażowaliśmy w sprawę radnego Piotra Cieszkowskiego. Po licznych interpelacjach kierowanych do ZTM-u i zarządcy dróg, którym jest urząd dzielnicy, udało się ustalić, że ul. Przyrzecze wymaga gruntownej przebudowy, potrzebne są przystanki na całej długości proponowanej trasy oraz zawrotka autobusowa.
Częste wizyty w urzędzie, zebrania, sesje i spotkania z burmistrzami zaowocowały sukcesem – udało się pozyskać pieniądze na ten cel oraz wpisać go do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Nasza nieustępliwość przyczyniła się do przyspieszenia inwestycji: w latach 2015-2016 została przebudowana ul. Przyrzecze, stworzono perony przystankowe, a w międzyczasie powstała również ul. Gladioli.

Ponadto prywatny właściciel zgodził się użyczyć działkę na zawrotkę, lecz podczas spotkania mieszkańców i członków Stowarzyszenia Razem dla Białołęki  z v-ce burmistrzem, które odbyło się w tym roku, otrzymano informację, że na przeszkodzie pozyskania działki przez urząd stoją względy formalne i brak funduszy na tymczasową zawrotkę (wg szacunków dzielnicy 0,5mln zł). Wyjściem z impasu okazała się moja propozycja, która uwzględniała wydłużenie linii 211, a jednocześnie nie narażała dzielnicy na wydatki na tymczasową inwestycję.

Rozwiązanie zakłada, iż już teraz przy ul. Gladioli, zostanie wybudowany parking, który docelowo będzie służył pracownikom i rodzicom uczniów planowanej w tym miejscu szkoły podstawowej (niestety, budowa samej szkoły wciąż jest odsuwana w czasie i nie jest znany konkretny termin rozpoczęcia prac). Parking umożliwi bezpieczne zawracanie autobusu, a w przyszłości zlokalizowany tam dodatkowy przystanek będzie stanowił udogodnienie dla uczniów komunikujących się z placówką oświatową z pobliskiego osiedla Buków.  

Obecnie prowadzone są niezbędne prace, m.in. przebudowa skrzyżowania ulic Kępa Tarchomińska i Gladioli oraz budowa parkingu. Po ich zakończeniu trasa autobusu linii 211 zostanie przedłużona nie tylko do Kępy Tarchomińskiej, ale również do Gladioli.

Wszystko wskazuje na to, że autobus na Kępie będzie prezentem pod choinkę.

Patryk Król
Stowarzyszenie Razem dla Białołęki

Post Author: Redaktor