Razem dla Białołęki bez barier

Szacuje się, że obecnie Białołękę zamieszkuje ponad 150 tys. mieszkańców i jest jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic. Niestety rosnąca liczba mieszkańców nie idzie w parze z poprawą jakości dróg, jak również chodników. Dbając o interesy wszystkich mieszkańców i widząc konieczność poprawy jakości ciągów komunikacyjnych, jako Stowarzyszenie Razem dla Białołęki stale przyjmujemy zgłoszenia dotyczące barier architektonicznych. Na postawie wniosków mieszkańców powstał „Pakiet – bez barier architektonicznych w Dzielnicy Białołęka”, który 20 kwietnia został skierowany m.in. do Zarządu Dróg Miejskich. Wskazaliśmy priorytetowe zadania do likwidacji, a mianowicie obniżenie krawężników do poziomu jezdni oraz naprawa zapadniętych kostek brukowych bądź płyt chodnikowych. Sukcesywnie będziemy wnioskować o interwencje dla kolejnych wskazywanych przez mieszkańców lokalizacji.

Dzięki naszym działaniom i wsparciu Zarządu, z początkiem kwietnia, została zamontowana platforma w Urzędzie Dzielnicy Białołęka, dzięki której osoby poruszające się na wózkach mogą brać czynny udział w sesjach Rady Dzielnicy.

W dniu 23 października 2017 roku weszło Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Warszawa w tym roku przeznaczy przynajmniej 1,5 mln złotych na usuwanie ograniczeń architektonicznych, stanowiących bariery dla osób z dysfunkcją ruchu, rodziców z wózkami czy osób starszych. Dlatego zachęcamy Państwa do nadsyłania wszelkich miejsc, które sprawiają trudności w poruszaniu się pod adres:  bezbarier@razemdlabialoleki.waw.pl. Jednocześnie zachęcamy do oddania głosu na projekt Budżetu Partycypacyjnego Zabawa bez barier – stworzenie integracyjnego placu zabaw w Parku Picassa, którego jesteśmy autorami.

W swoich działaniach dążymy do stworzenia przyjaznej i dostępnej przestrzeni dla wszystkich jej mieszkańców.

Ewa Gajewska

Piotr Cieszkowski

Radni Dzielnicy Białołęka

Klub Radnych Razem dla Białołęki

Post Author: Redaktor