Białołęka bez barier – stanowisko klubu RdB w sprawie doposażania placów zabaw w urządzenia integracyjne dla dzieci i młodzieży

W dniu 29 maja Radni Klubu Razem dla Białołęki złożyli projekt stanowiska w sprawie doposażania placów zabaw w urządzenia integracyjne dla dzieci i młodzieży o ograniczonej mobilności i percepcji. Wychodzi to na przeciw potrzebom społeczności lokalnej.

„(…) Przestrzeń publiczna powinna być kształtowana przede wszystkim w zgodzie z zasadą dostępności dla wszystkich jej użytkowników. Dostępny plac zabaw to bezpieczna przestrzeń wraz z przeznaczoną do rekreacji infrastrukturą towarzyszącą, zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby mogli z niej korzystać wszyscy użytkownicy, w największym możliwym stopniu.”

„(…) Rada Dzielnicy Białołęka uważa, że obecne place zabaw mają bariery architektoniczne skutkujące ograniczoną dostępnością dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami (np. zbyt wąska furtka wejściowa lub schodek przy wejściu – na podstawie akcji Stowarzyszenia Razem dla Białołęki – Białołęka bez barier).”

Jest to kontynuacja naszych wcześniejszych działań w zakresie likwidacji barier architektonicznych oraz rozwinięcie idei jaka przyświecała autorom projektu ( Ewa Gajewska, Piotr Cieszkowski, Jan Mackiewicz) zgłoszonego do tegorocznej edycji Budżetu Partycypacyjnego pn.”573 – Zabawa bez barier – stworzenie integracyjnego placu zabaw w parku Picassa”

Pełny tekst stanowiska oraz odpowiedź z ZDM ws likwidacji barier architektonicznych zamieszczamy poniżej.

Post Author: admin