Wniosek Klubu Radnych RdB o przyjęcie stanowiska ws Zarzecza

Radni Klubu Razem dla Białołęki złożyli w dniu dzisiejszym na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka projekt stanowiska w sprawie działalności podmiotów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy, które na zajmowanym przez siebie terenie magazynują i/lub przetwarzają odpady.

Wnioskują również o rozszerzenie porządku obrad obecnej LVIII sesji Rady Dzielnicy Białołęka o punkt związany z ww. stanowiskiem lub wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Dzielnicy Białołęka poniższych punktów:

  1. Stanowisko w sprawie działalności podmiotów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka, które na zajmowanym przez siebie terenie magazynują i/lub przetwarzają odpady.

  2. Wysłuchanie informacji Wiceburmistrza Marcina Adamkiewicza, dotyczącej liczby i zakresu pozwoleń udzielanych podmiotom zajmujących się magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów w rejonie ulicy Zarzecze ze szczególnym uwzględnieniem firm EKO MAX, Partner, EKO-RAFF oraz MPWiK. Chronologia i zakres zmian wydanych pozwoleń począwszy od wersji pierwotnej do wersji obecnie obowiązującej.

  3. Wysłuchanie informacji Wiceburmistrza Marcina Adamkiewicza na temat działalności związanej ze składowaniem odpadów oraz przyczyn i reakcji na przypadki podpaleń śmieci na terenie będącym w gestii firmy Ghelamco przy ul. Modlińskiej 48H.

Kopia dokumentów poniżej.

Post Author: admin