Park na Brzezinach

W tym roku po raz kolejny jesteśmy świadkami kiedy projektodawcy w trakcie weryfikacji dowiadują się o zmianach planów wobec działek, na których zaplanowali swoje projekty. Niestety nasza dzielnica na naszych oczach zmienia się w mniej przyjazną i betonową przestrzeń, a niebawem Zielona Białołęka pozostanie zielona tylko z nazwy. Na przełomie lat 2009 – 2014 w naszej dzielnicy wycięto ponad 17 tysięcy drzew, a nasadzono około 4 tysiące (Źródło: Odpowiedź na Interpelację nr 1043). Grudniowa wycinka drzew wzdłuż Kanału Żerańskiego niestety tylko pogłębia te dysproporcje. Dlatego też, coraz częściej mieszkańcy chcąc zrekompensować straty składają „zielone” projekty do Budżetu Partycypacyjnego.

Z obstrukcją urzędniczą spotkała się autorka tegorocznego projektu  „Park odpoczynku”, którego założeniem jest rewitalizacja terenu pomiędzy ulicami Echa leśne i Zbyszka z Bogdańca. „Gdyby drogi na Brzezinach były tak szerokie by można było na nich zaprojektować ścieżki rowerowe, to ten projekt by nie powstał. A są, do tej pory, takie wąskie miejsca na drogach, że nawet krótkie autobusy mają problem ze skrętem w prawo. Gdyby chodniki na Brzezinach były szerokie, z trawnikami na których rosną drzewa, to ten projekt by nie powstał. A ponieważ mieszkańcy Brzezin nie mają gdzie bezpiecznie jeździć na rowerze, biegać i spacerować, to napisałam ten projekt, a mieszkańcy go podpisali” – mówi autorka projektu. Jedna z funkcji MPZP dla tego obszaru dopuszcza urządzenie zielonego skweru. Nie godząc się jednak na sprzedaż działki pod kolejną inwestycję w tym regionie Pani Weronika zwróciła się o wsparcie do wszystkich radnych dzielnicy Białołęka.

„W dniu 17 kwietnia wysłałam maila do wszystkich Radnych Dzielnicy Białołęka (posiadających maile na stronie Urzędu Dzielnicy) z prośbą o pomoc w obronie projektu „Park odpoczynku”. Pierwsi i jako jedyni zareagowali Radni z Klubu Razem dla Białołęki, którzy do dziś wspierają mnie w moich działaniach” – mówi Pani Weronika. Jako Klub Radnych oraz Stowarzyszenie Razem dla Białołęki, podjęliśmy natychmiastowe działania. Swoje kroki rozpoczęliśmy od stworzenia petycji do władz dzielnicy Białołęka, w której apelujemy o zaniechanie sprzedaży tej działki. Jako Klub Radnych Razem dla Białołęki złożyliśmy wniosek o sesję nadzwyczajną ze stanowiskiem w sprawie Utworzenia „Parku odpoczynku” na Brzezinach, która została zwołana na dzień 16 maja. Dodatkowo razem z autorką projektu nagłaśniamy problem w mediach, gdzie przekonujemy o konieczności powstania „Parku odpoczynku”. Chcąc wzmocnić nasze starania wysłaliśmy pismo do Zastępcy Prezydenta m.st. Michała Olszewskiego, w którym prosimy o przychylenie się do głosu lokalnej społeczności i przeznaczenie tej działki na park. Niestety w dniu 8 maja Pani Weronika dostała informację, że projekt został zweryfikowany negatywnie, gdyż trwa procedura sprzedaży działki. Wczoraj, to jest w dniu 9 maja, pojawiła się informacja, że Zarząd Dzielnicy Białołęka rezygnuje z zamiaru sprzedaży działki. Jednak dopóki nie będzie to potwierdzona informacja i nie otrzymamy realnego zapewnienia będziemy kontynuować swoje działania i nadal prosimy o podpisywanie petycji.

Mam jednak nadzieję, że Rada Dzielnicy Białołęka jednomyślnie poprze zaproponowane przez nas stanowisko i opowie się za stworzeniem tego parku, a tym samym, damy impuls do zmiany decyzji przez Włodarzy. Wierzę, że głos mieszkańców w postaci petycji będzie również miał na to wpływ.

Ewa Gajewska
Radna Dzielnicy Białołęka
Klub Radnych Razem dla Białołęki
bialoleka.egajewska@gmail.com

Post Author: Redaktor