Razem dla Białołęki – 2017

To był bardzo pracowity rok dla Stowarzyszenia i Klubu Radnych Razem dla Białołęki. Jednocześnie był to rok wielu wyzwań i nowych doświadczeń. Systematyczna i sumienna praca, partnerstwo oraz otwartość ze strony innych podmiotów i otaczających nas mieszkańców pozwalają nam dumnie patrzeć na dokonania ostatnich dwunastu miesięcy i z nadzieją zerkać w przyszłość.

Wzorem lat poprzednich organizowaliśmy zbiórki i akcje charytatywne. Pomagaliśmy w ten sposób najbardziej potrzebującym mieszkańcom dzielnicy, samotnym matkom, podopiecznym domów dziecka, ale również indywidualnym osobom, dotkniętym nieszczęściem lub chorobą. Po raz kolejny kwestowaliśmy również na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Tarchomińskim. Miniony rok to również kilka zorganizowanych przez nas konferencji naukowych w takich tematach jak autyzm, cukrzyca czy przemoc wobec kobiet. Po raz kolejny przekonaliśmy się, jak bardzo potrzebny jest głos ekspertów i jak ciepło mieszkańcy przyjmują tego typu sympozja.

Słowo „razem” nie jest dla nas tylko częścią nazwy. To dzięki wspólnym działaniom z szeregiem partnerów organizowaliśmy kilkanaście imprez plenerowych, pikniki, festyny, jarmark, bezpłatne dla mieszkańców zajęcia sportowe czy różnego rodzaju warsztaty. Zorganizowaliśmy również pierwszy w naszej dzielnicy Otwarty Białołęcki Turniej Koszykówki oraz kolejne już Sąsiedzkie Mikołajki dla najmłodszych.

Działalność proekologiczna i w zakresie ochrony środowiska to kolejny kierunek intensyfikacji naszych działań. Oprócz cyklicznych akcji takich jak Dzień Ziemi czy Sprzątanie Świata, happeningów, akcji edukacyjnych i uświadamiających. Braliśmy czynny udział we wszelkiego rodzaju eko-konsultacjach, protestowaliśmy przeciwko masowej wycince drzew w naszej dzielnicy oraz biernej postawie Zarządu Dzielnicy w tym temacie. Duży nacisk kładliśmy również na działalność samorządową w tym zakresie. Zwołaliśmy sesję nadzwyczajną, na której zaproponowaliśmy i przyjęliśmy stanowisko w sprawie smogu. Zwieńczeniem tych działań był udział Stowarzyszenia Razem dla Białołęki w konferencji w Sejmie na temat polityki antysmogowej. Patronat nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, a nasze stowarzyszenie skutecznie prezentowało oczekiwania strony społecznej.

Nasi przedstawiciele zasiadają w prezydium Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, są członkami Zespołu do Spraw Budżetu Partycypacyjnego, uczestniczą w konsultacjach i są znaczącym głosem lokalnej społeczności. Sześciu członków naszego stowarzyszenia tworzy Klub Radnych Razem dla Białołęki. Radni naszego klubu złożyli w minionym roku kilkaset interpelacji, przyjmowali stanowiska i zwoływali sesje nadzwyczajne. Wskazują, że dla dzielnicy konieczne są inwestycje w infrastrukturę drogową, kanalizacyjną i wodociągową, konieczne jest uruchomienie nowych linii tramwajowych wzdłuż Modlińskiej i na Zieloną Białołękę oraz dopasowanie komunikacji autobusowej do autentycznych potrzeb mieszkańców. Zaproponowali Władzom Warszawy pakiet oświatowy, w którym proponują rozbudowę już istniejących szkół. To rozwiązanie w kontekście tragicznej sytuacji w zakresie inwestycji oświatowych, wydaje się optymalne i do realizacji w stosunkowo krótkiej perspektywie czasowej.

Nie sposób oczywiście w kilku zdaniach opowiedzieć o tym, co zrobiliśmy w ostatnim roku. Ale chce podkreślić, że RdB to fantastyczna załoga ludzi z pasją i z wizją, którzy chcą mieć realny wpływ na dzielnicę, w której żyją i wychowują kolejne pokolenia. Dziękuję wszystkim członkom stowarzyszenia, jest nas coraz więcej, dziękuję naszym sympatykom. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, poznajcie nas. Przyłączcie się do nas. Więcej informacji na temat stowarzyszenia na stronie: www.razemdlabialoleki.waw.pl oraz na https://www.facebook.com/RazemDlaBialoleki/

Dariusz Olszewski
Wiceprezes Stowarzyszenia Razem dla Białołęki

Post Author: Redaktor