Park Lewandowski

Dziś Klub Razem dla Białołęki na wniosek mieszkańców złożył stanowisko w sprawie utworzenia parku w rejonie ul. Kartograficznej o nazwie “Park Lewandowski”.

Wyżej wymienione stanowisko będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Dzielnicy Białołęka.

Jednocześnie zachęcamy do wsparcia inicjatywy mieszkańców i podpisania petycji.

  

Stan obecny:

Działka będąca przedmiotem stanowiska:

Przykładowa symulacja zagospodarowania działki w postaci szkoły podstawowej i parku.

Grafiki od Białołęka jest jedna