Żerań – kolejne „zielone” inwestycje

Żerań. Planowane jest kolejne osiedle mieszkaniowe z którym wiąże się wycinka przynajmniej 670 drzew. Co może jeszcze oznaczać ta inwestycja?


1) nasadzenia zastępcze drzew na działkach prywatnych, zamiast na terenach publicznych nad Kanałem Żerańskim?

2) uzyskanie pozwolenia na budowę pomimo braku dostępu działek do drogi publicznej?

3) budowę ronda niezgodne z planem miejscowym, żeby podporządkować ruch lokalny wyjazdowi ze swojego osiedla?

29 czerwca 2017 r. przez radną Mariolę Olszewską zostały złożone interpelacje, które przedstawią aktualne stanowisko Dzielnicy.

Więcej w materiale ibialoleka.pl

Foto: ibialoleka.pl

Post Author: Redaktor