Zdziarska – kiedy rozpocznie się modernizacja ulicy?

– Polska Spółka Gazownictwa zapowiada, że prace projektowe gazociągu, który ma doprowadzić gaz do planowanej szkoły przy ul. Verdiego zakończą się lipcu 2017 r. Jest to o tyle istotne, że projekt ten należy dołączyć do dokumentacji projektowej inwestycji. Kolejna sprawa to przełożenie i modernizacja infrastruktury będącej w zarządzie MPWiK, tu z kolei musi dojść do porozumienia. Należy uzgodnić zakres partycypacji stron w inwestycji, nie mówiąc już o wypracowaniu formuły współuczestnictwa w inwestycji. Można zadać pytanie: czy nie można było wcześniej rozwiązać tych kwestii? W chwili obecnej, tak naprawdę nie wiemy, kiedy wydane będzie pozwolenie na budowę. Zapowiadany wybór wykonawcy do końca czerwca w mojej ocenie jest nierealny – tłumaczy radna Mariola Olszewska

ibialoleka.pl o ul. Zdziarskiej.

Foto: ibialoleka.pl

Post Author: Redaktor