Poznaj nasz program dla Białołęki

7 kwietnia, czyli dokładnie za 30 dni, odbędą się wybory samorządowe. Dlatego też dziś prezentujemy nasz program dla Białołęki: to, co zostało już zrealizowane, toczące się inwestycje, a także tematy do realizacji.

Poznaj naszych kandydatów i kandydatki! W wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy Białołęka z listy KW Stowarzyszenie Razem dla Białołęki wystartują społecznicy i społeczniczki oraz osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności. Tak jak do tej pory będą zabiegać o rozwój Białołęki w obszarach:

 • infrastruktury (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa i modernizacja ulic, chodników i dróg dla rowerów oraz oświetlenia)
 • transportu (realizacja kluczowych inwestycji transportowych przewidzianych w Studium i Planie Ogólnym),
 • komunikacji publicznej (rozwój komunikacji szynowej i autobusowej oraz poprawa jej dostępności),
 • oświaty (nowe placówki oświatowe, rozbudowa i modernizacja istniejących),
 • zdrowia i bezpieczeństwa (rozszerzenie zakresu świadczeń w przychodniach, w tym Nocnej Pomocy Lekarskiej, a także objęcie monitoringiem miejskim kolejnych obszarów),
 • sportu (rozbudowa infrastruktury sportowej i zwiększanie jej dostępności, w tym boisk),
 • kultury (nowe placówki kulturalne i miejsca aktywności lokalnej),
 • zieleni i rekreacji (nowe parki i tereny zieleni, budowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych),
 • planowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania i Plan Ogólny powstające zgodnie z oczekiwaniami Mieszkańców i Mieszkanek).

NASZ PROGRAM DLA BIAŁOŁĘKI

INFRASTRUKTURA I TRANSPORT

DO REALIZACJI

 • Tramwaj na Zieloną Białołękę
 • Przebudowa Białołęckiej
 • Budowa oświetlenia Białołęckiej (odc. Zdziarska – Ketlinga)
 • Budowa brakującego fragmentu Berensona
 • Budowa Siecznej – II etap
 • Modernizacja Berensona
 • Modernizacja Lewandów
 • Modernizacja Oknickiej
 • Modernizacja Skarbka z Gór
 • Budowa pętli autobusowej przy Verdiego
 • Uregulowanie stanu prawnego Geodezyjnej
 • Budowa Warzelniczej
 • Budowa chodnika Olesin
 • Droga dla rowerów wzdłuż Kobiałka (odc. Frachtowa – SP31)
 • Droga dla rowerów wzdłuż rzeki Długiej
 • Budowa chodnika wzdłuż Cieślewskich
 • Budowa chodnika wzdłuż Czarodzieja
 • Budowa chodnika wzdłuż Mehoffera (odc. Czarodzieja – Modlińska, strona północna)
 • Budowa chodnika wzdłuż Orneckiej
 • Budowa chodnika wzdłuż Polnych Kwiatów (odc. Parowozowa – Mehoffera)
 • Budowa chodnika wzdłuż Waligóry
 • Budowa Elfów
 • Budowa oświetlenia Forsycji
 • Budowa oświetlenia Pionierów
 • Budowa oświetlenia Samosiejki
 • Przebudowa Szamocin
 • Remont nawierzchni Majorki
 • Utworzenie przejść dla pieszych (m.in. Wałuszewska, Żyrardowska, Bohaterów, Mehoffera, Klasyków, Kaczorowa)
 • Modernizacja Wałuszewskiej
 • Modernizacja Bohaterów
 • Modernizacja Klasyków
 • Przebudowa Kołacińskiej i Szynowej
 • Budowa Srebnogórskiej (odc. Oczeretu – Szynowa)
 • Budowa chodnika wzdłuż Żywicznej (odc. Srebnogórska – Fortel) 
 • Tramwaj wzdłuż Modlińskiej
 • Modernizacja Płochocińskiej
 • Przebudowa Myśliborskiej i Dorodnej
 • Przebudowa Małej Modlińskiej
 • Przebudowa zjazdu z Mostu Północnego
 • Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż Modlińskiej
 • Przebudowa Konwaliowej
 • Budowa Laurowej (odc. Portowa – Myśliborska)
 • Budowa II etapu Łopianowej
 • Budowa chodnika wzdłuż Kaczorowej
 • Miętowa – budowa wejścia na PKP Żerań
 • Trasa pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim
 • Przebudowa skrzyżowania Światowida/Milenijna (rondo)
 • Budowa chodnika wzdłuż Światowida (odc. Milenijna – Kościeszów)
 • Budowa Talarowej (odc. Mehoffera – Światowida)
 • Budowa Tłuchowskiej (odc. Sprawna – Światowida)
 • Przebudowa skrzyżowania Odkryta/Sprawna/Dzierzgońska (rondo)
 • Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż Sprawnej
 • Budowa oświetlenia Łącząca
 • Remont nawierzchni Aluzyjnej
 • Remont nawierzchni Książkowej
 • Remont nawierzchni Odkrytej
 • Remont nawierzchni Stefanika
 • Uregulowanie stanu prawnego wejścia na Wał Wiślany w rejonie Łączącej (budowa infrastruktury pieszo-rowerowej)
 • P&R Winnica
 • Sukcesywna rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED oraz doświetlenie przejść dla pieszych

W REALIZACJI

 • Modernizacja Kątów Grodziskich
 • Budowa Tajemnej
 • Budowa Srebnogórskiej (odc. 15 Sierpnia – Oczeretu)

ZREALIZOWANE

 • Budowa Siecznej – I etap
 • Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby
 • Remont nawierzchni Magicznej
 • Budowa chodnika wzdłuż Mochtyńskiej (odc. Ruskowy Bród w kierunku Olesin)
 • Przebudowa skrzyżowania Hemara/Ostródzka (rondo)
 • Przebudowa skrzyżowania Zdziarska/Ostródzka (rondo)
 • Utwardzenie Wyszkowskiej
 • Utwardzenie drogi wewnętrznej bez nazwy od Zyndrama z Maszkowic nr 9-11 
 • Utwardzenie Leśny Potok
 • Utwardzenie Wadowickiej (odc. Tapetowa – Widna)
 • Utwardzenie Wojdyńskiej
 • Utwardzenie Zmyślonej 
 • Budowa Beksińskiego
 • Budowa Krzyżówki i Morelowej
 • Winda na PKP Żerań
 • Wejście na wał wiślany od Ku Rzece
 • Chodniki na Drożdżowej i Uczniowskiej
 • Przebudowa Dziatwy (odc. Marchołta – Drożdżowa)
 • Przebudowa Szałasa i Duninów
 • Tramwaj na Winnicę
 • Budowa chodnika wzdłuż Książkowej
 • Uruchomienie komunikacji miejskiej na Kępie Tarchomińskiej
 • Utwardzenie Pasłęckiej (odc. Topolowa – Oczary)
 • Ścieżka do promu nad Wisłą

OŚWIATA, ZDROWIE, KULTURA I SPORT

DO REALIZACJI

 • Rozszerzenie zakresu świadczeń w placówkach na Milenijnej, Majorki i Marywilskiej oraz uruchomienie Nocnej Pomocy Lekarskiej na Przykoszarowej
 • Szkoła podstawowa z oddziałami specjalnymi przy Siecznej
 • Budowa pływalni przy Ostródzkiej
 • Rozbudowa szkół: SP 110, SP 154, SP 344, SP 366
 • Nowa placówka oświatowa przy Białołęckiej 231
 • Szkoła specjalna na Białołęce
 • Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Ostródzkiej 175
 • Modernizacja boisk wielofunkcyjnych i bieżni w SP 112
 • Modernizacja sali gimnastycznej w SP 110
 • Montaż monitoringu przy szkołach: SP 110, SP 257, SP 368 i CLXV LO
 • Nowa szkoła podstawowa dla Żerania
 • Rozbudowa przedszkola 445
 • Ośrodek kultury dla Żerania
 • Biblioteka i miejsce aktywności lokalnej na Żeraniu
 • Przystań sportów wodnych
 • Budowa hali sportowej przy Strumykowej 21
 • Nowy plac zabaw dla SP 366
 • Modernizacja boiska w SP 154 
 • Przebudowa boisk (Erazma z Zakroczymia)
 • Przebudowa boiska (Światowida/Książkowa)
 • Budowa przedszkola przy Majolikowej/Pomorskiej
 • Rozbudowa przedszkola Tarchominek

W REALIZACJI

 • Biblioteka na Kłosowej
 • Żłobek przy Ku Rzece
 • Szkoła podstawowa przy Świderskiej
 • Remont w SP 314
 • Modlińska 257 – Centrum Aktywności Lokalnej

ZREALIZOWANE

 • Centrum Zdrowia Białołęka przy Przykoszarowej
 • Hala pneumatyczna nad boiskiem piłkarskim przy SP 112 i SP 31
 • Modernizacja boisk piłkarskich przy SP 112
 • Budowa SP 361
 • Budowa SP 368
 • Rewir policji przy ul. Ruskowy Bród
 • Rozbudowa SP 257
 • Budowa SP 118
 • Remont w SP 365
 • Modernizacja placu zabaw w przedszkolu przy Leszczynowej
 • Rozbudowa placu zabaw przy Portowej 
 • Hala pneumatyczna nad boiskiem orlik
 • Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy Ceramicznej
 • Centrum Aktywności Lokalnej Porajów
 • Remont w CV LO przy ul. van Gogha
 • Hala pneumatyczna nad boiskiem piłkarskim przy SP 344 i SP 356
 • Remont skateparku

ZIELEŃ I REKREACJA

DO REALIZACJI

 • Park Lewandowski
 • Park Brzeziny
 • Park Przykoszarowa
 • Dęby przy Kartograficznej pomnikiem przyrody
 • Aleja drzew przy Skierdowskiej pomnikiem przyrody
 • Rozbudowa placu zabaw przy Żywicznej
 • Park leśny nad Wisłą
 • Park Piekiełko
 • Park linearny wzdłuż bocznicy
 • Użytek ekologiczny i park w Porcie Żerańskim
 • Park przy Świderskiej
 • Zielona Myśliborska
 • Dąb przy Światowida pomnikiem przyrody
 • Teren zieleni przy Winorośli/Leśnej Polanki
 • Zielone skwery (Nowodworska, Światowida, Stefanika, Dzierzgońskiej)
 • Park kieszonkowy Aluzyjna
 • Budowa tężni przy Stefanika
 • Park leśny “Pani na Wiśniewie”
 • Park leśny Karnicka

W REALIZACJI

 • Montaż monitoringu w Parku Picassa, na placach zabaw: przy Portowej, Bociani Zakątek i Truskawkowe Pole oraz na skwerze przy Krzyżówki
 • Rozbudowa monitoringu w Parku Magiczna i Parku Henrykowskim
 • Montaż oświetlenia: na placach zabaw przy Brzezińskiej i Odkrytej i na skwerze Jagmina
 • Park Żerański
 • Teren zieleni przy Portowej
 • Park Botewa
 • Plac zabaw Placyk Fleminga

ZREALIZOWANE

 • Wodny Plac Zabaw
 • Strefa sportu w Parku Picassa
 • Skwer Jagmina
 • Plaża nad Wisłą (Kępa Tarchomińska)