Poznaj naszych kandydatów i kandydatki w wyborach samorządowych

Jesteśmy sąsiadami, spotykamy się na lokalnych wydarzeniach, współpracujemy w sprawach samorządowych i nie tylko, a może dopiero się poznamy? 

W wyborach samorządowych do Rady Dzielnicy Białołęka z listy nr 17 KW Stowarzyszenie Razem dla Białołęki wystartują społecznicy i społeczniczki oraz osoby zaangażowane w życie lokalnej społeczności. Tak jak do tej pory będą zabiegać o rozwój Białołęki w obszarach:

  • infrastruktury (rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa i modernizacja ulic, chodników i dróg dla rowerów oraz oświetlenia),
  • transportu (realizacja kluczowych inwestycji transportowych przewidzianych w Studium i Planie Ogólnym),
  • komunikacji publicznej (rozwój komunikacji szynowej i autobusowej oraz poprawa jej dostępności),
  • oświaty (nowe placówki oświatowe, rozbudowa i modernizacja istniejących),
  • zdrowia i bezpieczeństwa (rozszerzenie zakresu świadczeń w przychodniach, w tym Nocnej Pomocy Lekarskiej, a także objęcie monitoringiem miejskim kolejnych obszarów),
  • sportu (rozbudowa infrastruktury sportowej i zwiększanie jej dostępności, w tym boisk),
  • kultury (nowe placówki kulturalne i miejsca aktywności lokalnej),
  • zieleni i rekreacji (nowe parki i tereny zieleni, budowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych),
  • planowania przestrzennego (miejscowe plany zagospodarowania i Plan Ogólny powstające zgodnie z oczekiwaniami Mieszkańców i Mieszkanek).

Poznaj nasze szczegółowe propozycje programowe. Mamy świadomość, jak wielkie potrzeby ma Białołęka, dlatego działamy RAZEM, bo RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

KANDYDACI I KANDYDATKI KW STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOŁĘKI DO RADY DZIELNICY BIAŁOŁĘKA 

OKRĘG 1

(Żerań, Piekiełko, Marcelin, południowy Tarchomin, Henryków, Wiśniewo)

1. Mateusz Senko

2. Elżbieta Ramus-Białorucka

3. Justyna Zielińska

4. Michał Piekarski

5. Marta Zabłocka

6. Tomasz Kostro-Olechowski

7. Joanna Cichocka

OKRĘG 2

(Tarchomin, Nowodwory, Winnica, Anecin, Henryków, Płudy, Dąbrówka Szlachecka)

1. Dariusz Olszewski

2. Jan Mackiewicz

3. Kamil Chmielewski

4. Urszula Gosk

5. Andrzej Ciuk

6. Dorota Nitek

7. Marta Gołaszewska

OKRĘG 3

(Nowodwory)

1. Piotr Cieszkowski

2. Dariusz Oskar Staciwa

3. Kamila Sabat

4. Michał Zaborowski

5. Kinga Mazurek

6. Katarzyna Wolińska

7. Wojciech Tumasz

OKRĘG 4

(Choszczówka, Białołęka Dworska, Płudy, Kępa Tarchomińska, Buków, Buchnik, Kalenica, Dąbrówka Grzybowska, Szamocin, Michałówek, Kobiałka, Ruskowy Bród, Olesin, Augustówek, Mańki-Wojdy, Brzeziny, Annopol, Żerań Wschodni, Marcelin)

1. Mariola Olszewska

2. Dominika Rybarczyk

3. Elwira Gmitrzuk-Ziętarska

4. Rafał Jóźwiak

5. Krzysztof Cieszkowski

6. Piotr Łokieć

7. Monika Szczepańska

OKRĘG 5

(Grodzisk, Lewandów, Derby, Augustów, Kąty Grodziskie)

1. Danuta Zaleska

2. Sebastian Gut

3. Jerzy Zych

4. Katarzyna Paczóska

5. Anna Grydź

6. Anna Tkaczuk – Wnętowska

7. Kamil Fedorowicz