Konsultacje społeczne w sprawie komunikacji miejskiej

Dziś rozpoczęły się konsultacyjne z ZTM w sprawie zmian komunikacyjnych w naszej dzielnicy. Stowarzyszenie Razem dla Białołęki na bieżąco prowadzi działania związane z tą problematyką. Inicjujemy i popieramy petycje dotyczące komunikacji, zgłaszamy stanowiska do Rady Dzielnicy. Przeprowadziliśmy z mieszkańcami serię własnych konsultacji by dokładnie poznać ich potrzeby i oczekiwania. Wynikiem tych działań jest zbiór wniosków, które zostały wręczone przedstawicielom ZTM. Liczymy na konstruktywne, wychodzące naprzeciw potrzebom mieszkańców podejście ZTM do naszych dzielnicowych oczekiwań komunikacyjnych.

O dzisiejszym stanowisku pisze: ibialoleka.pl

Proponowane zmiany dla poszczególnych linii:

ztm1 ztm2 ztm3 ztm4 ztm5 ztm6 ztm7 ztm8

Post Author: Redaktor