Inwestycje MPWiK na terenie Dzielnicy Białołęka

Poniższe zestawienie nie stanowi zamkniętego katalogu zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji na terenie Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy. Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2025 (zwanym dalej WPRiMUWiUK 2018-2025) przewiduje realizację 275 inwestycji dla Dzielnicy Białołęka. W planach inwestycyjnych Spółki została zabezpieczona rezerwa finansowa do wykorzystania w przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań, których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście.

Stan zaawansowania inwestycji umieszczonych w Planie Inwestycyjnym na 2019 rok

Zadania zrealizowane

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Chudoby odc. Zdziarska – Wyszkowska Dn 300 L 891,6 m.

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Zdziarskiej odc. Ostródzka – Ruskowy Bród z Dn 150/200 na Dn 300 L 852,5 m oraz w ul. Kąty Grodziskie – w zakresie decyzji ZRID Dn 150 L 178 m.

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Słonecznego Poranka Dn 150 L 945,7 m.

4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 93E/95N (nr ew. dz. 7/11 z obręb 4-16-21) Dn 100 L 269,6 m.

5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Chudoby 63E/65G/67F (nr ew. dz. 24/4, 25/1, 25/2 z obręb 4-16-21) Dn 100/150 L 699,7 m.

6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kartograficznej Dn 150 L 886,8 m.

7. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej pomiędzy ul. Verdiego, a ul. Ruskowy Bród Dn 150 L 235 m (działka nr 14 obręb 4-16-13).

8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej nr 22 (działka nr ew. 9/14 obręb 4-04-23) Dn 80/100 L ca 90 m.

9. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Fletniowej 22 (dz. ew. nr 9/14; obręb 4-04-23) Dn 0,2 L ca 133,5 m.

10. Budowa przewodu wodociągowego na terenie Osiedla Choszczówka cz. Wschodnia: Piwoniowa, Kłosowa, Brzezińska odc. Kłosowa – Chlubna, Chlubna odc. Brzezińska – ost. projekt. przyłącze, Henrykowska odc. Chlubna – Wadowicka, Wadowicka odc. Henrykowska – Tapetowa, w drodze dojazdowej do ul. Wadowickiej 5F, Tapetowa odc. Wadowicka – Na Przełaj, Na Przełaj odc. Tapetowa – Widna, Widna odc. Na Przełaj – Mehoffera, Mehoffera odc. Widna – Tapetowa Dn 100/150/200 L ca 3300 m.

11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Złotych Dębów Dn 100 L ca 160 m.

12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Pisankowej Dn 100 L ca 120 m.

13. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ekspresowej odc. Liczydło – Fleminga, Nastawniczej, Fleminga odc. Ekspresowa – Kątskiego Dn 100 L 747,2 m.

14. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Polnych Kwiatów 3A, 9B (dz. nr ew. 48/9, 48/6, 48/14 obręb 4-05-02) Dn 100/80 L 391 m.

15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wałuszewskiej odc. Ołówkowa – Polnych Kwiatów oraz w drodze dojazdowej do ul. Polnych Kwiatów 9B (dz. nr ew. 48/14 obręb 4-05-02) Dn 0,2 L 327 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 53,8 m.

16. Budowa przewodu wodociągowego w ciągu pieszo-jezdnym na przedłużeniu ul. Małej Brzozy (działka nr ew. 65/78), Małej Brzozy, Geodezyjnej odc. Głębocka – Geometryczna Dn 200/250 L 1674 m.

17. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Verdiego odc. projektowana 11 KL – Ruskowy Bród 25 C Dn 150 L 138,7 m.

18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Verdiego Dn 0,4 L 607,7 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,15 L 238,9 m.

19. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Mazurskiej Dn 100 L 371,8 m.

20. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mazurskiej Dn 0,2 L 344,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 66,2 m.

21. Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w ulicach: Przylesie, Projektowa

6D, Czeremchowej odc. Przylesie – Prząśniczek, Mehoffera-Bis odc. Prząśniczek –

Czeremchowa Dn 0,2/0,25/0,3 L 909,9 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,2/0,15/0,16 L 265,4 m. ZADANIE IA.

22. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Bieszczadzkiej 10 Dn 100 L 80 m.

23. Budowa sieci wodociągowej w ul. Warzelniczej.

24. Faza V Budowa sieci kanalizacji w ul. Warzelniczej.

25. Faza V Budowa sieci kanalizacyjnej ściekowej w ul. Hemara wraz z Inżynierem kontraktu.

26. Faza VI Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Orneckiej wraz z Inżynierem kontraktu.

Zadania w realizacji – podpisana umowa na roboty budowlane

1. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Białołęckiej odc. Zdziarska – Kobiałka Dn 400 L 1972,6 m oraz przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Białołęckiej 412E Dn 100 L 161,5 m. Termin realizacji: 31.10.2020 r. (aneks terminowy).

2. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Głębockiej odc. odc. Głębocka 81 – Głębocka 96 oraz odc. Głębocka 56 – Kartograficzna, Kartograficznej – zakres projektu drogowego ZMID Dn 150/200 L 848 m. Termin realizacji: 31.01.2020 r. (aneks terminowy)

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Szamocin odc. Ornecka – Płochocińska Dn 200 L 1275,7 m; Termin realizacji: 30.10.2020 r.

4. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Szamocin 18/20 Dn 100 L 166,9 m; Termin realizacji: 30.10.2020 r.

5. Budowa kanalizacji ściekowej w pasie drogowym projektowanej ulicy Głębockiej i Berensona Dn 0,2/0,3/0,4 L 647,9 m oraz budowa odcinków sieci od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych w projektowanym poszerzeniu ul. Głębockiej i ul. Berensona i pasie drogowym projektowanej ulicy Głębockiej i Berensona Dn 0,16/0,2 m L 355,9 m. Termin realizacji: 31.01.2020 r. (aneks terminowy)

6. Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka w ulicach: Jana Husa, Modlińska odc. Modlińska 328A – Prząśniczek, Prząśniczek, Animuszu odc. Animuszu 4 – Prząśniczek, Mehoffera-Bis odc. Czeremchowa – komora S14 na kolektorze przy Mehoffera-Bis, Czeremchowa odc. Prząśniczek – Mehoffera Dn 0,2/0,3/0,4 L 2397 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16/0,2 L 603 m ZADANIE II. Termin realizacji: 30.05.2020 r. (procedowany aneks terminowy).

7. Budowa pompowni ścieków P28 w rejonie ul. Verdiego z kanałem ściekowym Dn 0,4 m L 11,7 m i przewodami tłocznymi Dn 160 L 37,2 m. Termin realizacji: 30.09.2020 r. (aneks terminowy)

8. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chlubnej odc. Skierdowska – Deseniowa, w drogach dojazdowych do ul. Chlubnej 9A/9D, 31, 39B, Skierdowskiej odc. Skierdowska 4 – Chlubna Dn 0,3/0,2 L ca 1600 m oraz budowa przepompowni ścieków P1 o wydajności 23,9 l/s wraz z przewodami tłocznymi 2 x L ca 600 m na odcinku od przepompowni P1 do przewodu tłocznego Dn 200 w ul. Deseniowej. Termin realizacji: 03.04.2020 r.

9. Faza V Budowa kanalizacji dla Osiedla Dąbrówka Szlachecka – zad. IV i V wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 31.12.2019 r. (Procedowany jest aneks na wydłużenie terminu realizacji)

10. Przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Kobiałka odc. Białołęcka – Olesin wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 27.05.2020 r.

11. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka wraz z Inżynierem kontraktu. Termin realizacji: 27.05.2020 r.

12. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Płochocińskiej 146/148 (dz. nr ew. 5/5 i 7/6 obręb 4-16-10) Dn 80/100 L 294 m; Termin realizacji: 30.11.2020 r.

13. Wymiana przewodu wodociągowego w ul. Leszczynowej odc. ZL 3706 – HP 11400 Dn 150 L ca 270 m, w ul. Modlińskiej odc. Płużnicka – ZL 10643 Dn 200 L ca 449 m, w ul. Odlewniczej odc. ZL 6459 – HP 39410 Dn 100 L ca 245 m, w ul. Marywilskiej odc. ZL 6241 – HP 12955 Dn 150 L ca 193 m, w ul. Płochocińskiej odc. trójnik – HP 34304 Dn 150 L ca 255 m; Termin realizacji: 30.11.2020 r.

14. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Siecznej odc. Głębocka – Sieczna 43 Dn 150 L ca 370 m. Termin realizacji: prace w terenie – 3 miesiące od dnia przekazania Wykonawcy decyzji ZRID; sporządzenie dokumentacji powykonawczej – 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy decyzji ZRID

15. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Siecznej odc. Głębocka – Sieczna 43 Dn 0,4/0,3/0,2 L 396,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 12 m. Termin realizacji: prace w terenie – 3 miesiące od dnia przekazania Wykonawcy decyzji ZRID; sporządzenie dokumentacji powykonawczej – 5 miesięcy od dnia przekazania Wykonawcy decyzji ZRID

16. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Płochocińskiej 146/148 (dz. nr ew. 5/5 obręb 4-16-10) Dn 0,2 L 190,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 67,5 m; Termin realizacji: 30.11.2020 r.

17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Berensona odc. Berensona 8 – Berensona 17D Dn 0,2 L 511,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 127 m; Termin realizacji: 31.08.2020 r. 17. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Berensona odc. Berensona 8 – Berensona 17D Dn

18. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mehoffera odc. Łąkowa – tory PKP wraz z drogą dojazdową (dz. ew. nr 2/8 obręb 4-04-24) Dn 0,2 L 278 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 97 m; Termin realizacji: 28.01.2020 r. (procedowany aneks terminowy)

19. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Dionizosa 7C/5C odc. Modlińska – Leśnej Polanki oraz spięcie przewodu wodociągowego odc. działka 42/10 – działka 53/6 obręb 4-01-15 Dn 150 L 836,9 m; Termin realizacji: Etap I 30.09.2019 r.; Etap II 31.10.2020 r.

20. Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drogach dojazdowych do ul. Dionizosa 7C i 5C odc. Modlińska – Leśnej Polanki Dn 0,3/0,4 L 990 m; Termin realizacji: Etap I 30.09.2019 r.; Etap II 31.10.2020 r.

21. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pocztowej, Kosobudzkiej, Forsycji Dn 0,2 L 800,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 127,5 m; Termin realizacji: 31.12.2020 r. (procedowany aneks terminowy)

Zadanie na etapie postępowania przetargowego – wybór wykonawcy robót budowlanych (postępowania ogłoszone)

1. Faza V Budowa kanalizacji ściekowej na Osiedlu Buków – zad. I-III wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin realizacji: 04.2021 r. Termin otwarcia ofert: 29.07.2019 r. We wrześniu 2019 oferent najwyżej oceniony został wezwany do uzupełnienia dokumentów. W dniu 27.09.2019 r. zostało złożone odwołanie do KIO. 10.10.2019. KIO odrzuciło w całości odwołanie złożone 27.09.2019 przez jednego z oferentów. 11.10.2019 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 21.10.2019 do KIO wpłynęło 11.10.2019 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 21.10.2019 do KIO wpłynęło odwołanie na wybór wykonawcy. W dniu 18.11.2019r. został wydany wyrok przez KIO, który orzekł unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i ponowne przystąpienie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. 23.12.2019 po wyjaśnieniu rażąco niskiej ceny, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Zadanie obejmuje: Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. I) w ulicach:

* Modlińska, odc. w terenie poza pasem drogowym na dz. ew. nr 8/28, 8/29, 8/30, 11/2, 13/5 19 z obrębu 4-01-04 DN 300 L ca 82 m (w tym odcinki sieci L ca 2,20 m)

* Modlińska odc. na dz. ew. nr 3 z obrębu 4-01-04 i dz. ew. nr 161/3 z obrębu 4-01-26 DN 300 L ca 274,2 m (w tym odcinki sieci L ca 21,50 m);

* Jędrzejowskiego odc. Modlińska – Łączna DN 300 L ca 320,70 m (w tym odcinki sieci L ca 62,90 m);

* Łączna DN 200/300, L ca 759,10 m (w tym odcinki sieci L ca 144,40 m);

* Landwarowska odc. Łączna – Łanowa DN 300 L ca 80,80 m (w tym odcinki sieci L ca 12,80 m);

* Łanowa odc. Landwarowska – Przyrzecze DN 300 L ca 157,20 m (w tym odcinki sieci L ca 26,50 m).

Zadanie I.1.4 Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. II) w ulicach:

* Modlińska odc. Jędrzejowskiego – Ciechanowska DN 200/250 L ca 567 m (w tym odcinki sieci L ca 83,50 m);

* Główna odc. Modlińska – Łączna DN 200/250 L ca 313,50 m (w tym odcinki sieci L ca 94 m);

* Gąsiorowska odc. Przyrzecze – do ostatniej posesji za ul. Jędrzejowskiego DN 200 L ca 854 m (w tym odcinki sieci L ca 227 m);

* Przyrzecze odc. Modlińska – Łączna DN 200 L ca 378 m (w tym odcinki sieci L ca 172 m);

Zadanie I.1.5 Budowa kanalizacji ściekowej na osiedlu BUKÓW (zad. III) w ulicach:

* Sortowa odc. Łączna – Szawelska DN 200 L ca 179 m (w tym odcinki sieci L ca 33,50 m);

* Mielnicka odc. Łączna – Szawelska DN 200 L ca 194,50 m (w tym odcinki sieci L ca 22,5 m);

* Mławska odc. Landwarowska – Mielnicka DN 200 L ca 276 m (w tym odcinki sieci L 54 m);

* Landwarowska odc. Łanowa – Szawelska DN 200 L ca 133 m (w tym odcinki sieci L 32,5 m);

* Główna odc. odc. Łączna – Szawelska DN 200 L ca 197 m (w tym odcinki sieci L ca 21,5 m);

* Szawelska odc. Landwarowska – Sortowa DN 200 L ca 440 m (w tym odcinki sieci L ca 104,50 m);

* Przyrzecze odc. Łanowa – do dz. ew. 73/1 obr. 4-01-26, DN 200 L ca 62 m (w tym odcinki sieci L ca 6 m).

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Brzezińskiej odc. Kłosowa – Szamotulska Dn 150 L 404,5 m. Planowana data otwarcia ofert: 07.01.2020 r. Planowany termin realizacji: 18.09.2020 r.

3. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Czterolistnej Koniczynki, Szafirków, Wilczej Łąki, Kaliny Dn 0,2 m L 525,5 m wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości Dn 0,16 m L 155,0 m; Data otwarcia ofert: 19.11.2019 r. Planowany termin realizacji: 30.09.2020 r.

Zadania w trakcie przygotowania do wyboru wykonawcy robót budowlanych

1. Faza V Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Srebrnogórskiej wraz z Inżynierem kontraktu. Planowany termin realizacji: 30.06.2021 r.

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Światowida odc. Dzierzgońska – Modlińska, Tłuchowskiej odc. Tłuchowska (HP 31422) – Światowida oraz odc. Tłuchowska (HP 41896) – Światowida, Poetów odc. Poetów (HP 51047) – Światowida, Światowida odc. Światowida (na wysokości posesji nr 75) – Strumykowa Dn 100/250 L 1019 m. Planowany termin realizacji: 30.06.2020 r.

3. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Geometrycznej odc. Kartograficzna – Głębocka 56 H Dn 150 L ca 170 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 150 L ca 50 m w ul. Geometrycznej odc. Głębocka 56 H – Głębocka 54H. Planowany termin realizacji:

4. Budowa kanalizacji ściekowej.w ul. Geometrycznej odc. Głębocka 56 H – ciąg osiedlowy działka 3/84 obręb 4-16-38 Dn 0,2 L 214,7 m. Planowany termin realizacji: 20.11.2020 r.

5. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Kąty Grodziskie 85S Dn 100 L 549,5 m. Planowany termin realizacji: 30.09.2020 r.

6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Guńki Dn 100 L ca 289,5 m. Planowany termin realizacji: 30.09.2020 r.

7. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Guńki Dn 0,2 L ca 284,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 75,4 m. Planowany termin realizacji: 30.09.2020 r.

8. Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mochtyńskiej 94R (dz. nr ew. 66/2, 67/6, 65/8, 64/18 obr. 4-16-05) Dn 0,2 L ca 650 m. Planowany termin realizacji: Projektuj i Buduj – Etap I : 60 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II: 40 tygodni od dnia podpisania protokołu odebrania dokumentacji.

9. Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Polnego Wiatru Dn 0,2 L ca 600 m. Planowany termin realizacji: Projektuj i Buduj – Etap I : 60 tygodni od dnia zawarcia umowy, Etap II: 40 tygodni od dnia podpisania protokołu odebrania dokumentacji.

Zadania umieszczone w WPRiMUWiUK na lata 2018-2025, które są na etapie prac projektowych i pozyskiwania decyzji administracyjnych

1. Budowa przewodu wodociągowego ul. Aluzyjnej odc. M. Trąby – Kępa Tarchomińska, Kępa Tarchomińska odc. Aluzyjna – Kępa Tarchomińska 1, Gerberowej Dn 150/200 L ca 1500 m oraz przebudowa przewodu wodociągowego z Dn 100 na Dn 200 L ca 70 m w ul. Kępa Tarchomińska odc. Gerberowa – Kępa Tarchomińska 1;

2. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ojca Aniceta odc. Ojca Aniceta 31 – Ojca Aniceta 41 Dn 100 L ca 180 m

3. Budowa przewodu wodociągowego ul. Projektowanej KDD9 odc. Aluzyjna – Gladioli Dn 200 L ca 450 m;

4. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Siecznej odc. Sieczna 43 – Pszczółki Mai Dn 150 L ca 370 m;

5. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Małego Rycerza odc. wysokość działki 4/12 – HP 42145 (w ul. Małego Rycerza w rejonie ul. Ostródzkiej) Dn 100 L ca 400 m;

6. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kukuczki odc. Płochocińska – Kukuczki 19 Dn 100 L ca 270 m;

7. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Płochocińskiej odc. istn. wodociąg w ul. Płochocińskiej (HP 23542) do bloku mieszkaniowego przy Zakładach Młynarskich (Płochocińska 65) Dn 150 L ca 360 m;

8. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Grzymalitów 19A Dn 100 L ca 80 m;

9. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Leśnej Polanki odc. istn. wodociąg – M. Ćwiklińskiej Dn 100 L ca 150 m;

10. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Dorodnej odc. Myśliborska – Dorodna 33 Dn 200 L ca 680 m;

11. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Ugorek i Pochyłej Dn 100 L ca 800 m;

12. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Projektowanej 11KL odc. Mańkowska 2 – Verdiego Dn 150 L ca 330 m;

13. Budowa przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Chudoby (nr ew. dz. 15 obr. 4-16-21; nr ew. dz. 38/7 obr. 4-16-22) Dn 100 L ca 1200 m;

14. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Podkładowej 5 E (droga dojazdowa od ul. Fletniowej) Dn 100 L ca 200 m (4-04-07);

15. Budowa przewodu wodociągowego w ul. Odłogi, Łazy, Nowiny Dn 100 L ca 1400 m;

Post Author: admin