Jaśniej i bezpieczniej na Żeraniu: modernizacja oświetlenia ulic

Poprawa oświetlenia ulic i doświetlenie przejść dla pieszych są kluczowe dla bezpieczeństwa, dlatego regularnie występujemy z wnioskami o modernizację oświetlenia i monitorujemy jego realizację przy ulicach:

 • Konwaliowej: w grudniu 2019 zostały wymienione (przez ZDM) oprawy oświetleniowe na całej długości ulicy, na nowoczesne typu LED,
 • Płochocińskiej: modernizacja oświetlenia na odcinku Modlińska-Marywilska została zgłoszona przez ZDM do programu „SOWA” (tego samego, w ramach którego została przeprowadzona modernizacja oświetlenia Modlińskiej). Wniosek w tej sprawie został pozytywnie oceniony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obecnie trwa negocjowanie warunków umowy. ZDM zawnioskował także o wpisanie tego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Po przyznaniu środków, realizacja ma nastąpić w 2020 (prace projektowe) i 2021 (prace budowlane). W 2020 roku jest także zaplanowana wymiana kilkunastu słupów i opraw na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Spedycyjnej (szczegóły w odpowiedzi na interpelację). Dodatkowo w grudniu 2019 zostało doświetlone przejście dla pieszych na wysokości przystanku Wartka 02.
 • Myśliborskiej i Dorodnej: ZDM zapowiada priorytetową wymianę opraw na LED, natomiast jest ona uzależniona od środków finansowych (szczegóły w odpowiedzi na interpelacje: 1, 2),
 • Zarzecze: w grudniu 2019 zostało naprawione przez (Zarząd Zieleni) oświetlenie gruntowego odcinka ulicy, a także ścieżki wzdłuż Wisły prowadzącej do Kładki Żerańskiej.

Modernizacji wymaga także oświetlenie ulic zarządzanych przez dzielnicę oraz kolejnych przejść dla pieszych, dlatego do Budżetu Obywatelskiego jest zgłoszony projekt, który zakłada doświetlenie przejść dla pieszych przez ulice: Dorodną (2 przejścia w rejonie skrzyżowania z Portową), Myśliborską (przejście w rejonie przedszkola, przy skrzyżowaniu z Kasztanową) i Krzyżówki (przejście w rejonie orlika), a także wymianę opraw na nowoczesne typu LED przy ulicach (lista do weryfikacji):

 • Portowej,
 • Kowalczyka,
 • Kasztanowej,
 • Leszczynowej,
 • Laurowej i Piechockiej,
 • Familijnej,
 • Płużnickiej,
 • Przaśnej,
 • Ekspresowej,
 • Wartkiej,
 • Żubowieckiej i Hucznej.

Post Author: Mateusz