Obwody szkół podstawowych na Białołęce

16 stycznia 2020 r. podczas sesji Rady m.st. Warszawa przyjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów.

W związku z faktem, że 1 września 2020 r. planuje się uruchomienie placówki przy ul. Ruskowy Bród wprowadzony zostaje nowy obwód.

Szczegółowe dane dotyczące pozostałych obwodów szkół podstawowych przedstawione zostały w druku nr 776

Post Author: Redaktor