Park Żerański

Podczas wczorajszej dyskusji o Parku Żerańskim Mateusz Senko zgłosił postulaty zebrane od sąsiadów, dotyczące m.in. ⤵️

➡️ Przeznaczenia terenu pomiędzy osiedlami Nadwiślańskim i Riviera Park na zieleń urządzoną i rezygnację w tym miejscu z parkingu oraz targu śniadaniowego, który powinien zmienić lokalizację – np. na okolice skrzyżowania Krzyżówki/Kowalczyka.
➡️ Rezygnacji na całym terenie z wiat/altan rekreacyjnych oraz ograniczenie do minimum miejsc do grillowania, żeby ograniczyć zaśmiecanie parku.
➡️ Rezygnacji z pawilonu gastronomicznego, na rzecz zlokalizowania w tym miejscu pawilonu aktywności lokalnej.
➡️ Zastosowania wyłącznie naturalnej/mineralnej nawierzchni ścieżek (jak również parkingów) oraz ograniczenie szerokości części z nich.
➡️ Ograniczenia do minimum ingerencji w istniejący drzewostan oraz zaplanowanie odtworzenia siedlisk zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków.
➡️ Zagospodarowania skweru przy ul. Krzyżówki jako terenu zieleni/rekreacji (zieleń, naturalne ścieżki, ławki, oświetlenie), zgodnie z założeniami realizowanego obecnie projektu z Budżetu Partycypacyjnego.
➡️ Rezygnacji z lokalizowania dodatkowych obiektów za boiskiem orlik, aby było możliwe zachowanie drzewostanu wokół boiska i orlika bez ingerencji.
➡️ Rezygnacji z lokalizowania skateparku oraz rozbudowanej infrastruktury sportowej, na rzecz mniej uciążliwej pod względem hałasu czy komunikacji infrastruktury sportowej.
➡️ Zapewnienie zbliżonej do obecnej liczby miejsc parkingowych w rejonie skrzyżowania ul. Kowalczyka/Krzyżówki – na terenie uporządkowanego gruntowego parkingu, zlokalizowanego w rezerwie pod przedłużenie ul. Kowalczyka.
➡️ Poprawy komunikacji pieszej parku poprzez:
a) Utworzenie przejścia dla pieszych przez ul. Krzyżówki, będącego przedłużeniem ciągu pieszego od/do ul. Kowalczyka.
b) Przedłużenie chodnika (o ok. 25 metrów) od boiska orlik do skweru, aby zapewnić wygodne i bezpieczne dojście do parku.
c) Budowę spowalniaczy przed/za przejściem dla pieszych znajdującym się przed boiskiem orlik, aby zapewnić bezpieczne dojście do parku.
d) Poprawę dostępności dojścia do parku od strony żłobka przy ul. Krzyżówki poprzez wykonanie ścieżki o łagodnym nachyleniu jako przedłużenia istniejącego chodnika.
➡️ Na koniec najważniejsze, czyli kiedy powstanie Park Żerański? Jak padło wczoraj na spotkaniu, niebawem powinny zostać przyznane środki finansowe na jego realizację, później ruszy proces projektowania i uzgodnień, a realizacji parku możemy się spodziewać w 2021 roku.

Post Author: Redaktor